El Biruninin Eserleri

Konu, 'Bunları biliyormuydunuz' kısmında Yavuz tarafından paylaşıldı.

 1. El Biruni'nin Eserleri

  El Biruninin Tüm Eserleri

  El Biruni Harzemli olup Farsi yada Türk olduğunu söyleyenler vardır. Ama daha çok Farsi (İranlı) olduğu görüş hakimdir. El Biruni çalışmalarında alanında bilimin temelini oluşturmuştur.El Biruni astronmi, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanında eserleri vardır. Günümüze kadar ulaşmış olan eserleri şunlardır.

  • El-Âsâr'il-Bâkiye an'il-Kurûni'i-Hâli-ye
  • El-Kanûn'ül-Mes'ûdî
  • Kitâb'üt-Tahkîk Mâ li'l-Hind
  • Tahdîd'ü Nihâyeti'l-Emâkin li Tas-hîh-i Mesâfet'il-Mesâkin
  • Kitâbü'l-Cemâhir fî Mâ'rifet-i Cevâ-hir
  • Kitâbü't-Tefhîm fî Evâili Sıbaâti't-Tencîm
  • Kitâbü's-Saydele fî Tıp
  [​IMG]