İnsan etkisiyle çevre nasıl değişir kısaca

Konusu 'Bilgi Zemini' forumundadır ve Demir tarafından 3 Ağustos 2014 başlatılmıştır.

  1. İnsan etkisiyle çevre nasıl değişir

    Canlıların özelliklerini kromozomlar üzerinde bulunan
    genler belirler.Yumurta ve sperm birleşince oluşan zigotta anne ve babanın
    genleri biraraya gelir.Zigotta meydana gelen yeni canlı anne ve babanın
    özelliklerini gösterir.Yavruda her karakter için iki gen vardır.Biri anneden (yumurtayla)
    diğeri babadan (spermle) geçmiş olan bu genler yeni canlının genleridir.

    Genlerle aktarılan özellikler kalıtsaldır.(saç ve göz rengi,kan grubu,altı parmaklılık,dil
    yuvarlama…) Özelliklerin ortaya çıkışında canlının yaşadığı çevrede önemli rol oynar.Eğer
    çevre koşulları uygun değilse,bazı kalıtsal özellikler ortaya çıkmayabilir.Çevre,kalıtımın şekillenmesini ve
    kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar.Ancak yeni kalıtsal özellik oluşturamaz.

    MODİFİKASYON

    Çevre etkisiyle vücut hücrelerinde görülen ve kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon
    denir.Değişme vücut hücrelerinde olduğu için kesinlikle yavru canlıya geçmez yani
    kalıtsal değildir.Ortam sıcaklığı,ışık,nem oranı ve beslenme modifikasyona neden olan etkenlerdir.

    Canlının kalıtıma bağlı olmaksızın çevrenin etkisiyle ortaya çıkan özellikleride
    vardır.Çevrenin etkisi ortadan kalktığında veya değiştiğinde canlıdaki değişikliğinde ortadan kalktıgı
    görülür.Güneşin etkisiyle derinin esmerleşmesi,yapılan spor nedeniyle kasların gelişmesi buna örnek
    gösterilebilinir

    Gelişime Kalıtım ve Çevrenin
    Etkisi

    Bir bireyin ne olacağını kalıtımı ve çevresi
    belirler.Her iki faktörde gelişmenin her basamağında canlı üzerinde etkisini gösterir.Farklı
    ortamlarda bir canlının fenotipi değişebilir.Bu değişiklik kalıtsal değildir.Çünkü bu sırada
    genler değişmez ,sadece genlerin işleyişi değişir.Çevre faktörlerinin (sıcaklık,ışık,nem,besin…) canlının fenotipinde
    meydana getirdiği değişikliklere modifikasyon demiştik.Canlının görülen özellikleri (fenotipi) kalıtım ve
    çevrenin etkisi altındadır.Bunu bir örnekle açıklarsak ;himalaya tipi tavşanların doğal
    kürk rengi beyaz fakat ayakları ve kuyrukları siyahtır.Himalaya tavşanlarının beyaz
    kürkü traş edilip soğuğa bırakılırsa vücudunda siyah renkli kılların çıktığı
    görülür.Bu örnektende anlaşılacağı gibi kalıtımda çevrede bireyin gözlenen özellikleridir.

    Çevreden etkilenmeyen kalıtsal karakterlerde vardır.Örneğin kan grubu,renk körlüğü,kulak memesinin yapışık
    veya serbest olması gibi.

    DOĞAL SELEKSİYON VE EVRİM

    Bir türdeki canlıların sayısı ürümeyle geometrik dizi şeklinde arttığı
    halde doğadaki sayıları sabit kalır.Bunun nedeni çevre ve kalıtımdır.Yaşamsal faliyetler
    için gerekli olan besin,barınak,su,ışık gibi çevre faktörleri,canlılar arasında yaşama savaşına
    neden olur.Bu savaşta başarılı olanlar yaşamlarını sürdürür.Başarılı olamayanlarsa ölür.

    H.B.D.Kettlewell(ketvel)çevreye bağlı olarak güve keleklerinde nasıl değişim olduğunu 1950′li yıllarda
    açıklamıştır.1800′lü yılların ortasına kadar ortamdaki güve kelebekleri açık renkliydi.Ağaç gövdeleride
    açık renkliydi ve likenlerle kaplıydı.Böyle bir ortamda açık renkli güve
    kelebeklerinin kuşlar tarafından fark edilip avlanması zordu.Sanayi devrimiyle birlikte,kirliliğe duyarlı
    likenler,ortadan kalkmış,ağaç gövdeleri is ve kurumla kaplanmıştı.

    İngiltere’nin Manchester
    bölgesinde bu güve kelebeklerinin ilk siyah renkli kelebeği 1848 yılında
    yakalanmıştır.1895 yılına gelindiğindeyse bu güve kelebeklerinin %98′i siyah renkli bireylerden
    oluşmaktaydı.Bu çevre şartlarına uyum sağlayan güve kelebeklerinin yaşama şansı artarken
    ,diğerlerinki ise azalmıştır.

    Her türün bireyleri arasında mutasyonlar sonucu
    bir takım değişmeler olur.Mutasyonlar sonucu değişime uğrayan canlılardan ortam koşullarına
    uyanların yaşama şansı artar.Örneğin;DDT adı verilen ziraat ilacının ilk kullanıldığı
    yıllarda hemen hemen bütün böcekler öldü.Ancak çok az bir kısmı
    ,kalıtsal özelliklerinden dolayı zarar görmediler.Bu özellikteki böceklerin sayısı zamanla arttı.

    Canlıların yaşama şansını çevre belirler.Yaşanılan ortama uyum sağlayan canlılar
    o ortamda yaşayabilir.Uyum sağlayamayanlarsa yok olur.Bu olaya doğal seleksiyon denir.

    Çeşitli yöntemlerle insanların yararı için daha verimli bitki ve
    hayvan ırklarının elde edilmesinde uygulanan seçilime yapay seleksiyon denir.Uzun yıllar
    önce yaşamış canlılardan,mutasyonlar ve doğal seleksiyonlar sonunda değişerek bugün yaşayan
    canlıların oluşmasına evrimleşme denir.Evrim teorisi,türlerin uzun bir zaman süreci içerisinde
    kalıtsal yönden farklılaşarak ortam koşullarına uyum sağlayan yeni türlerin oluştuğunu
    savunur.Lamarck sonradan kazanılmış,kalıtsal olmayan karakterlerin gelecek kuşaklara aktarılması yoluyla evrimleşme
    olduğunu düşünmüştür.Doğal seleksiyon yoluyla evrimleşme olayının gerçekleştiğini savunan ilk bilim
    adamı ise Charles Darwin’dir.Darwin’e göre mutasyonlar sonucunda yeni karakterler kazanmış
    olan canlılardan çevre koşullarına uyum gösterenler yaşarken uyum gösteremeyenler yaşamlarını
    sürdüremeyerek ortadan kalkarlar.

    LAMARCK’A GÖRE:

    Eskiden zürafaların boyunları
    kısaydı.Ağaçların yaprakarına yetişebilmek için sık sık boyunlarını uzatıyorlardı.Bu nedenle boyunları
    gittikçe uzadı.Bunların yavrularının boyunları daha uzundu.Bunlarda besin sağlamak için boyunlarını
    sık sık uzatıyorlardı.Boyunun sık sık uzaması,bugün yaşayan zürafaların boyunlarının uzun
    olması ile sonuçlandı.

    DARWİN’E GÖRE:

    Eskiden zürafaları boyunları farklı uzunluklardaydı.Bu
    farklılık kalıtsal yapılardan kaynaklanıyordu.Doğal seleksiyon sonucunda uzun boyunlu olanlar hayatta
    kaldı.Kısa boyunlu olanlar ise yaşayamadı.En sonunda,yalnızca uzun boyunlu zürafalar hayatta
    kalabildi ve bunlar çoğalarak gelecek kuşaklarda uzun boyunlu zürafaların ortamda
    yaygınlaşmasına neden oldular.