Ramazan ve Oruçla İlgili Güzel Bulmacalar

Konu, 'Ramazan Ayı' kısmında webkolik tarafından paylaşıldı.

 1. Ramazan ayı ve Oruç hakkında Bulmaca, Ramazan ve Oruç ile İlgili Güzel Bulmacalar çöz.


  [​IMG]

  SAĞDAN SOLA:

  1- “Aleyhisselâm” duasının kısaltılmışı.- Vücudumuzun can damarı olan içecek.- Arabî ve Kamerî takvime göre dokuzuncu ay, Şabandan sonra gelir.- İki minare arasında gerilen ipe asılmak suretiyle eskiden kandillerle, şimdilerde ise ışıklarla yazılan yazı ya da resim.- 2- Ramazan gecelerinde kılınan yirmi rekatlık, sünnet olan namaz.- Oruçlu bir kişinin, vakti gelince usulüne uygun olarak orucunu açması.- 3- Kur’ân-ı Kerîm’in Mekkî yirminci sûresi, aynı zamanda Peygamberimiz(s.a.v.)’nin de isimlerinden biridir.- Demiryollarında yolcuların beklediği yer.- Tersi: Bir bağlaç.- 4- Hac zamanında, hacıların güvenliğinin sağlanması, fakirlere dağılması gibi amaçlarla padişah tarafından Mekke ve Medine’ye gönderilen para.- Cenab-ı Hakk’ın kâinatın esrarını, oluşunu ve işleyişini anlattığı, Allah’ın “Yüce” anlamındaki adıyla başladığı için bu ad verilmiş olan, Kur’ân-ı Kerîm’in seksen yedinci sûresi.- Peygamberimiz(s.a.v.)’nin sevdiği bir meyve, onunla oruç da açılır.- 5- Cennet kızları.- “Koni” kelimesinin ünlü harfleri.- Kalsiyum’un simgesi.- Cenab-ı Hakkı sıfatına layık ifadelerle zikretmeler.- 6- Arapça’da söz.- “Ruberu” kelimesinin sessizleri.- Tersi: Kur’an âyetlerini her yönüyle aynen çevirme iddiası olmaksızın, başka bir dile aktarmak.- TERSİ: Arapça’da belirli yani marife isimlerin başına yazılır.- 7- . İlave.- Dilimizde III. tekil şahıs soru zamiri.- Fıkıhta; satılan malın kusurlu çıkması halinde satış bedelinden düşülen miktarı.- “Kalas” kelimesinin sessizleri.- Osmanlıca’da “bayram günü”.- 8- Hicrî aylardan Recep, Şaban, Ramazan aylarına verilen ad.- “Kare” kelimesinin seslileri.- 9- Sadaka-i fıtır.- Allah’ın affı ve bağışlaması ile günahlardan kurtulacağı umulan Şaban ayının onbeşinci gecesine verilen ad: “..?..Kandili.- Türkçe’de “o” ile ifade edilen, Arapça’da müennesler için kullanılan işaret zamirinin okunuşu.- 10- Tersi: İslâmın şartlarından; zenginlerce belirli bir malın bir kısmının Allah rızası için, muayyen kişilere verilmesi.- : Allah’ın salatu selamı onun üzerine olsun anlamındaki “Aleyhissalatu vesselam” duasının kısaca yazılışı.- Şaşılan ve hayret uyandıran şey.- Gözün rengini oluşturan tabaka.- 11- Erkek sahâbelerden biri anılınca,.; “Allah O’ndan râzı olsun.” Anlamındaki kısaltma.- Lahza.- Kesintilerden sonra kalan miktar.- “İyi” kelimesinin ilk iki harfi.- “Lira” kelimesinin sessizleri.- 12- Tersi: Allah’ın rızasını kazanmak için, kişinin servetinden harcamada bulunması, muhtaçlara aynî ve nakdî yardım etmesi.- “Bafa” kelimesinin sessizleri.- Tersi: Arapça’da bin sayısı.- “Kale” kelimesinin sessizleri.- 13- Toplam üç yüz kere tesbih okunan dört rekatlı mendup bir namaz.- Cemaate namaz kıldıran kimse.- Tersi: “Derin” kelimesinin sessizleri.-

  YUKARDAN AŞAĞIYA:

  1- Arapça’da kelimelerin sonuna eklenen çoğul edatı..- Yanlışlıkla işlenmiş bir günahı affettirmek ümidiyle dinî hükümlere dayanılarak uygun olarak verilen sadaka veya tutulan oruç.- 2- Suyun önüne çekilen duvar.- Adalet.- 3- Yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir ümmet veya tüm beşeriyeti Allah tarafından gönderilen peygamber.- Kısaca: Türkiye Türkçesi.- “Kaddesallâhu Sırrahû” duasının kısaca yazılışı.- 4- Oruç tutanların, imsaktan önce geceleyin yedikleri yemek.- Tersi: “Görmek” manasına gelen, Allah’ın sübûtî sıfatlarından biri.- 5- Esmâ-i Hüsna’dan: Bütün varlıkların sahibi, bâki, ebedî ve dâim olan, her şey kendisine dönen.- Eşi olmayan.- Belirsiz bir tarih bildirir.- 6- Tersi. Hat sanatında kullanılan, beziryağı balmumu, neft gazı, gazyağı gibi maddelerin yanmasıyla elde edilen mürekkebin adı. –Tersi: “Han” kelimesinin sessizleri.- 7- Bir işi üzerine alma.- Ezan okuyan.- 8- İmsak vaktinden iftar vaktine kadar, yemek, içmek ve cinsi münasebette uzak durmak.- 9- Receb ayının ilk Cuma gecesinde kutlanan kandilin adı.- Arapça’da oruç.- 10- Sülale, soy.- Yalnızca oruç tutanların girebileceği cennette bulunan kapının adı.- 11- Peygamberimiz(s.a.v.)’nin, Recep ayının yirmi yedinci gecesinde, Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan, Allahü Teâlâ’nın huzuruna yükseltilmesi mucizesi.- “Rol” kelimesinin sessizleri.- Kalıntı, belirti, eser.- 12- Suç veya cezayı bağışlama.- Arabî ayların sekizincisi, üç ayların ikincisi.- 13- “Zat” kelimesinin sessizleri.- Kamerî ayların yedincisi, üç ayların birincisi.- 14- Kısaca: Anadolu Ajansı.- Utanma duygusu.- Tersi: Oruçlu kimsenin usûlüne uygun biçimde orucunu açması.- 15- “Nur” kelimesinin sessizleri.- Tersi: Bir çoğul eki.- “Aişe”kelimesinin ilk iki hecesi.- 16- Oruç yasaklarının başladığı vakit, fecr-i sâdık.- Kısaca: Tabur.- 17- Bir başkasının okuduğu Kur’an’ı takip ederek hatim indirmek.- Okumakla, görmekle, dinlemekle veya ihsan-ı Hakk’la elde edilen malûmat; bilmek.- 18- Ramazanda imsâk vakitlerini gösteren cetvel.- 20- Peygamberimiz (s.a.v.(‘nin amcasının oğlu aynı zamanda damadı,çocuklardan ilk Müslüman, “Allah’ın Arslan” diye çağrılan, dört halifeden dördüncüsünün adı.- Göründüğünde Ramazanın geldiği anlaşılan ay.- 21- Tersi: İstanbul’un eski ismi.-

  Bulmacanın Çözümleri
  [​IMG]
  Ramazan Oruçla İlgili Güzel Bulmacalar
   

Sayfayı Paylaş