• 2 sene önce
  • 0 Yorum
  • 729 Görüntülenme

Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkileri

Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkileri

Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkileri

Sosyal medyanın, toplumların geleceği çocuk ve gençler tarafından en çok tüketilen formu olan bilgisayar oyunlarına karşı duyulan endişeler bu doğal korkunun en net ortaya çıktığı alanlardan biridir. 1980’li yıllardan itibaren bilgisayar oyunlarının çocuklar ve gençler arasında giderek yaygınlaşmasına paralel olarak; taraflarını ebeveynler, öğretmenler, bilim adamları ve kanun koyucuların oluşturduğu ve ana ekseninde bağımlılık ve şiddete yönlendirme konuları yer alan bir tartışma ortaya çıkmıştır.

Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkileri

Kimi zaman şiddetini yitirse de dijital medya ile tanışmış olan tüm toplumların gündeminde yer alan bu tartışmanın temelinde, çocukların ve gençlerin bilgisayar oyunlarından ne şekilde ve düzeyde etkilendiği sorusu yatmaktadır. Davranışçı yaklaşımdan etkilenen araştırmacılar, “tekrarlanan uyaran ve tepki döngüsüne dayalı pekiştirme kuramı” çerçevesinde sadece bilgisayar oyunlarının değil; tüm medya içeriklerinin çocuklar ve gençler üzerinde hipnotik sayılabilecek bir etkiye sahip olduğu görüşündedir. Onlara göre bu etki, bilgisayar oyunlarında diğer medya içeriklerine oranla çok daha güçlüdür; zira çocuk mesela televizyonda her gün gördüğü davranışları sadece taklit ederken bilgisayar oyunlarında bir simülasyon içinde de olsa bunları gerçekleştirir. Bu yaklaşımın temsilcileri şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının çocukları agresif davranışlara yönlendirebileceğini savunmaktadır.
İnternet ve Bilgisayar Oyunları Çocukları Olumsuz Etkiliyor

Şiddet içerikli bilgisayar oyunları üzerine bilim insanlarınca gerçekleştirilen etki araştırmalarının bir bölümü, bunların çocuk ve gençlerde şiddet içerikli duygu ve düşünceleri arttırabileceği sonucuna varmıştır. Farklı deneyler cinsiyet ve yaş gibi unsurların söz konusu artış düzeyi üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin bir araştırmaya göre bu oyunlar kızlarda agresif oyun davranışını arttırırken erkeklerde bir değişiklik yaratmamaktadır. Bir diğer araştırmaya göre ise şiddet içerikli oyun oynama deneyiminin ardından küçük yaştaki çocuklarda kısa süreli şiddete yatkınlık gözlemlenmektedir, ancak yaş arttıkça bu etki ortadan kalkar. Bir başka çalışma bilgisayar oyunlarının agresif oynama davranışını artırdığını ancak bu artışın televizyon izleyen çocuklarda gözlemlenenle aynı düzeyde olduğunu ortaya koymuştur.

Bilgisayar oyunlarının düzenli olarak oynanmasının etkilerine yönelik araştırmalar ise şiddet içeren davranışları arttırma veya okul başarısını azaltma alanlarında bu duruma bağlı gözle görülür değişiklikler ortaya koyan sonuçlar elde edememişlerdir. Bu bağlamda araştırmacılar, bilgisayar oyunlarının sosyal davranışlar üzerindeki etkilerine dair yapılacak gelecekteki araştırmaların sağlıklı sonuçlar verebilmeleri için sosyo-ekonomik statü gibi farklı değişkenleri de göz önüne alması gerektiğinin altını çizer. Tüm bu çalışmalar ışığında denilebilir ki; genel olarak bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençler üzerindeki etkilerinden bahsetmek yerine; farklı yaştaki, farklı cinsiyetteki, farklı aile yapıları içinde büyüyen ve farklı eğitim düzeyindeki çocuk ve gençlerin farklı düzeylerdeki internette bilgisayar oyunu oynama pratiklerinin değişik sonuçlarından bahsetmek daha doğru olacaktır.

Bilgisayar oyunlarının çocuklar üzerindeki etkileri öncelikle ailelerin onlarla olan ilişkilerine ardından da ailenin sosyal medyayı anlama düzeyine bağlıdır. Çocuklarını tanıyan, onların hangi bilgisayar oyunlarını hangi ortamlarda ne sürelerle oynadıklarını bilen bilinçli ebeveynler bu alanda hangi sınırları koyacaklarına ve hangi davranışları teşvik edeceklerine kendileri karar verebilir. Bunu yapmanın en kolay yolu çocuğun veya gencin bilgisayar oyunlarıyla olan deneyimini onunla paylaşmak olacaktır. Bu alanda kanun koyuculara ve uygulayıcılara düşen görev ise toplumun bilgisayar oyunları ve genel olarak da sosyal medya alanında bilinçlenmesini hızlandıracak eğitim çalışmalarının başlaması için gerekli adımları atmak olmalıdır. Bilgisayar oyunlarına yönelik yersiz korkular ve bilinçsiz bir rahatlık arasında çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimi için gerekli olan bilinçli ve dengeli bir yolun bulunması gerektiğini her fırsatta vurgulamalıdır.

Benzer Konular

Yorumlar & Görüşler

Daha önce yorum gönderilmemiş. İlk yorumlayan siz olun!

Yorumunu Gönder

Son Yazılanlar