• 2 sene önce
  • 0 Yorum
  • 585 Görüntülenme

Çocuklara Allaha imanın öğretimi

Çocuklara Allaha imanın öğretimi

Çocuklara Allaha imanın öğretimi

Allah’ın var ve bir olduğunu kalp ile tasdik, dil ile ikrar, İslâm akidesinde, bir kişinin mümin olmasının ilk ve vazgeçilmez şartıdır. Herşeyin bir yaratıcısı ve idare edicisi olduğuna inanmanın, küçük yaşlardaki çocukların psikolojik yapılarına da uygundur. Çünkü çocuk, “fıtratı gereğince” düşünmeden, şüphelenmeden herangi bir itiraz etmeden inanmaya hazır olduğu için, söylenenlere de içtenlikle inanmaktadır. Büyüklere sorduğu sorular, onun öğrenme merakını ve olumlu yaklaşımını göstermektedir. Anlatılanları dinlemeye ve kabul etmeye hazır olduğundan, ona, doğru ve anlaşılır bilgi vermek gerekir.

Öncelikle, Allah’ın yüceliği, çocuğun sevdiği herşeyi O’nun yarattığı, iyiliklerin ve güzelliklerin tek sahibi olduğu anlatılarak iman öğretimine başlanabilir. Çocuğun, bebekliğinden itibaren duymuş olduğu “Hu hu Allah, Sen uykular ver Allah” gib ninniler, “Allah kazadan belâdan korusun”, “Allah uzun ömürler versin”, “Allah yardımcımız olsun”, “Allah muhafaza” gibi dualar, çocuğun merak ettiği Allah hakkında sorular sormasına zemin hazırlamaktadır. İşte, bu soru sorma çağında çocuklara Allah anlatılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği “Çocuklara Allaha imanın öğretimi” konusuda alimler şu tavsiyelerde bulunuyor;

Çocuklara Allaha imanın öğretimi

Çocuklara her zaman ve her hususta sevgi ile davranılması İslâmî prensiplerden biridir. Kur’ân-ı Kerîm’de baba-oğul ilişkisini içeren âyetlere bakıldığında, her defasında, babanın oğula hitap tarzının, “Yavrucuğum, Oğulcuğum” şeklinde olduğu görülecektir. Aynı özellik hadislerde de göze çarpmakta ve Peygamberimizin de bütün çocuklara karşı, “Yavrucuğum” şeklinde sevgi ve şefkat ifadesiyle hitap ettiği görülmektedir. İnanç duygusunun da temelinde iki esas duygu vardır:
Allah sevgisi ve Allah korkusu. Ancak yerli-yersiz yapılan Allah korkusu telkinlerinin çocuk ruhunda birtakım olumsuz sonuçlara yol açtığı belirlenmiştir. Zira henüz mücerred kavramların, suç ve cezanın, günahın ne demek olduğunu kavrayamayan küçük yaştaki çocukların, hayatlarında önemli bir rol oynayan korku duygusunun, “Allah korkusu” şekline dönüştürülmesi ve ebeveynin bundan faydalanma yoluna gitmesi yanlış bir tutumdur. Daha önemlisi, çocuğun ilk eğitimcisi olan anne babaların, çocuğun herhangi bir hatalı hareketini gördüklerinde “Allah seni taş yapar, gözünü kör eder, cehennemde yakar.” gibi ifadelerle çocuğu bu davranıştan vazgeçirmeye çalışmaları, onun ruh sağlığı ve gelecek hayatı için son derece zararlıdır. Herşeyden önce, çocuğa Allah’ı sadece “cezalandıran, azap veren biri” olarak tanıtmak, İslâm akidesine ve eğitim ilkelerine ters düşmektedir. Gerçekte kullarını çok seven ve “sayılamayacak” kadar nimetler veren Allah Teâlâ’yı, çocuğun henüz işlenmemiş, temiz ve saf zihninde, “kızan, azap veren, cezalandıran” biri olarak şekillendirmenin hiçbir doğru tarafı yoktur.
Duygusal gelişmenin, zihinsel gelişmeden önce olduğunu tespit eden psikologlar, herşeyden önce, çocuğun kalbini kazanarak ondaki güven, ümit ve bağlanma duygularını geliştirmenin gerekli olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu nedenle, özellikle 3-8 yaşları arasında verilecek din eğitiminde, Allah’a iman öğretimi söz konusu olduğunda çocuklara Allah sevgisine dayalı bir öğretim metodu tercih edilmeli, Allah korkusu, ancak vicdan gelişiminin başladığı 8-10 yaşlarından sonra bahse konu olmalıdır.

Allah’a iman öğretimi, belirli bir dönemde başlar -ki bunun konuşma çağıyla beraber başlaması gerekir.Fakat bu öğretim kısa sürede bitmez. Şöyle ki, çocuğun zihnî gelişimi paralelinde, sorduğu sorulara almış olduğu cevaplar, onun inancında pekişmeye yol açtığı gibi somut düşünceden soyut düşünceye ulaşmasıyla birlikte Allah tasavvurunda da değişmeler olacaktır. İşte, bütün bu sebeplerden dolayı öğretim sürecinin tüm çocukluk yılları müddetince devam edeceğini ve ebeveynin bu konuda duyarlı davranması gerekmektedir.

Yorumlar & Görüşler

Daha önce yorum gönderilmemiş. İlk yorumlayan siz olun!

Yorumunu Gönder

Son Yazılanlar