19.yüzyılda osmanlı devletinde eğitim alanda yapılan yenilikler ve gelişmeler

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Bahar tarafından 14 Ağustos 2014 başlatılmıştır.

 1. 19. yüzyılda osmanlı devletinde eğitim alanındaki yenilikler

  -Osmanlı Devletinin kuruluşundan Tanzimat’a kadar geçen sürede medreseler devletin her türlü eleman ihtiyacını karşılamaktaydı. Ancak yapılacak yeniliklere en büyük engelde yine medreselerdi. Sultan Avrupa tarzında bir eğitim sistemi kurmak istiyordu. Bunun için ilk iş olarak çıkarttığı bir ferman ile ilköğretimi zorunlu hale getirdi.

  -Yüksek okullara öğrenci yetiştirmesi için rüşdiye adı verilen okullar açtı

  -Sivil memur yetiştirmeyi amaçlayan Mekteb-i Maarif-i Adliye isimli okulu açtı

  -1827 yılında ordunun doktor ve cerrah ihtiyacını karşılamak için Tıphane-i Amire’yi kurdu. Bir yıl sonra Cerrane’yi kurdurdu. II.Mahmud ordunun eğitimine ve yenileşmesine önem veriyordu. Mektep yada Sıbyan Bölükleri denen askerler ayrı bir binaya yerleştirildi ve bunlara daha ciddi bir program uygulanmaya başlandı. Kurulan bu teşkilata Mekteb-i Herbiye denildi.

  -Yeniçeriler ile birlikte kaldırılan mehterhane yerine Mızıka-i Humayun Mektebi kuruldu.