2.Dünya Savaşının Nedenleri ve Sonuçları Maddeler Halinde

Konusu 'Tarih konu anlatımı' forumundadır ve Lavinia tarafından 14 Ocak 2013 başlatılmıştır.


 1. 2.Dünya Savaşının Nedenleri ve Sonuçları özet

  II. Dünya Savaşı‘nın Nedenleri
  1.I. Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerle ekonomik siyasi askerî ve hukuki alanlarda ağır şartlar içeren antlaşmalar imzalandı. Bu durum Almanya’da hoşnutsuzluğa ve dolayısıyla II. Dünya Savaşı’na neden oldu.
  2. I. Dünya Savaşı’ndan sonra sınırların çizilme*sinde milliyetçilik anlayışına dikkat edilmedi. Bu ne*denle etnik çatışmalar ve sınır sorunları ortaya çıktı.
  3. İtalya Birinci Dünya Savaşı’ndan galip çıkma*sına rağmen amaçlarına ulaşamadı. İtilaf Devletleri tarafından ikinci sınıf bir devlet gibi davranılması İtalya’yı saldırgan bir devlet hâline getirdi. Yönetimi ele geçiren Mussolini’nin İtalya’yı büyük devlet yapmak istemesi II. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri oldu.
  4. Uzak Doğu’da imparatorluk kurmaya çalışan Japonya Avrupa Devletlerini Asya’dan çıkarmak istedi.
  Savaşın Gelişimi
  İtalya Almanya ve Japonya aralarında anlaşarak “Üçlü Mihver” grubunu kurmuşlardır.
  Almanya’da iktidara gelen nazi yönetimi üstün Alman ırkı düşüncesini savunmuş Versay Barış Ant*laşmasını tanımadığını ilan etmiş ve işgallere başla*mıştır.
  Avusturya ve Çekoslovakya Alman işgaline uğramıştır.
  Mihver Grubuna karşı İngiltere ve Fransa “Müttefik Devletler” grubunu kurmuşlardır. Bu gruba daha sonra Rusya ve ABD’de katılmıştır.
  Almanya Rusya ile tarafsızlık anlaşması imzalamış ve 1939 yılında Polonya’ya savaş açmıştır. İngiltere ve Fransa Polonya’ya güvence vermişler Polonya da Almanya’ya savaş ilan etmiş böy*lece II. Dünya Savaşı başlamıştır.
  Savaşın başlamasıyla Almanya işgal ettiği Polonya topraklarını Ruslarla paylaşmıştır.
  Daha sonra Almanlar; Danimarka Norveç Hollanda ve Fransa’yı işgal etmiştir.
  İtalya ise Arnavutluk’u işgal etmiş Yunanistan’a saldırmış fakat başarılı olamamıştır.
  Bunun üzerine Almanya Balkanlara yönelmiş Macaristan Yunanistan Yugoslavya ve Romanya’yı işgal etmiştir.
  Almanların Balkanları tehdit etmesi üzerine Rusya müttefik grubuna geçmiştir.
  Japonların ABD’nin Pearl Harbour üssüne saldırması üzerine ABD de Müttefik Grubunda savaşa katılmıştır.

  Savaşın Sona Ermesi
  Almanya ve İtalya ABD’nin Akdeniz çıkarması sonrasında geri çekilmek zorunda kalmıştır.
  1944′de müttefiklerin Sicilya’ya asker çıkarmaları ve İtalya’ya geçmeleri üzerine İtalya teslim olmuştur(Mussolini Hükümeti düşmüştür.)
  1944 Haziran’ında müttefikler Fransa’nın kuzey bölgelerine çıkarma yapmışlar ve Almanya sınırlarına ilerlemişlerdir.
  Ruslar Almanları Polonya ve Rusya’dan çıkarmaya başlamıştır.
  Almanya 1945′te ateşkes istemiştir.
  II. Dünya Savaşı Mihver Devletlerinin yenilgisiyle sona ermiştir.
  Yalnız kalan Japonya savaşa devam etmiş Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atom bombası atılmasıyla teslim olmak zorunda kalmıştır.

  II. DÜNYA SAVAŞI‘NIN SONUÇLARI

  Savaşı demokrasiyi savunan devletler kazanmış ve Avrupa’da demokrasi rejimi yaygınlaşmıştır. Demokratik Avrupa devletleriyle birlikte hareket eden Türkiye’de de demokratik hayata geçilmiştir.
  Sömürgecilik dönemi sona ermeye başlamış ve sömürge altındaki Hindistan Mısır Pakistan Cezayir Tunus ve Libya bağımsızlıklarını kazanmışlardır.
  Milletler Cemiyeti’nin yerine Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur.
  Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler gelişmiş Türkiye Sovyet Rusya’dan uzaklaşarak ABD’ye yakınlaşmıştır.
  Almanya ve İtalya’nın işgal ettiği Balkan ve Doğu Avrupa ülkeleri Rusya’nın denetiminde yeni*den kurulmuştur. Rusya komünist rejimini bu ülkelere taşımış ABD ile birlikte dünyanın en büyük iki devleti haline gelmiştir.
  .Almanya ikiye bölündü. Doğusunda Rusya batısında ABD Fransa İngiltere denetim kurdular
  (1990′da Almanya Devleti birleşmiştir.).
  Dünya devletleri iki gruba ayrıldı. Sovyetler Birliği öncülüğünde Varşova Paktı ABD öncülüğünde Nato kuruldu.
  Dünya barışını korumak amacıyla Birleşmiş Milletler kuruldu (1948).
  İngiltere ve ABD’nin desteğiyle Filistin’de İsrail devleti kuruldu (1948).
  Türk – Amerikan ilişkileri gelişti.
  Devletler arasındaki rekabet savaştan sonra da devam etti.