2013 Gardiyanlık Başvuruları

Konusu 'Güncel bilgiler' forumundadır ve Lavinia tarafından 2 Kasım 2012 başlatılmıştır.

 1. 2013 Gardiyan Başvuru Şartları

  Gardiyanlık başvuru şartları 2013

  Gardiyan alımında aranan genel ve özel şartları konumuzun devamında bulabilirsiniz.

  2013 Gardiyan Alımı Genel Şartlar

  - Türk Vatandaşı olmak,

  - Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  -Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

  -Askerlik durumu itibariyle;

  - Askerlikle ilgisi bulunmamak,

  - Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

  - Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  -53üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

  -Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

  2013 Gardiyan Alımı Özel Şartlar

  -Merkezi sınavda en az 70 puan almak

  - En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

  - Merkezi sınav tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını bitirmemiş olmak,

  -Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.den kısa boylu olmamak,

  -Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

  l. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

  -Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13den fazla, 17den az olmamak.

  -Başvuru için gerekli belgeler

  a. EK- 1 başvuru formu (Başvuru yerinden temin edilecek),

  b. Nüfus cüzdan fotokopisi,

  c. Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı veya komisyon başkanlığı tarafından onaylı örneği,

  d. Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya noterden onaylı örneğiyle birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belge,

  e. Adli sicil ve arşiv kaydı,
  f. Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

  g. KPSS sınav sonuç belgesi,

  h. Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan.

  - Boy kilo ölçümü

  Başvuranların boy ve kilo ölçümü, Adalet Bakanlığının vereceği tarihlerde yapılacaktır.

  Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

  Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir.

  Belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir.
   

 2. Cevap: 2013 Gardiyanlık Başvuruları

  2013 gardiyanlık başvuru tarihi ne zaman?