3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

Konusu 'Tarih konu anlatımı' forumundadır ve Suga tarafından 28 Temmuz 2016 başlatılmıştır.

 1. Suga

  Suga Süper moderatör Yönetici

  3. Selim Dönemi Islahatları Maddeler Halinde

  Üçüncü Selim yenilik taraftarı olup kendisine yenilik yapmasını tavsiye eden Üçüncü Mustafa’nın oğludur.

  > III. Selim dönemindeki yeniliklere ve kurulan orduya Nizam-ı Cedit denir. Nizam-ı Ceditin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İrad-ı Cedit Hazînesi de kurulmuştur. Nizam-ı Cedit nedir?
  > Matbaa-ı Âmire adıyla ilk devlet matbaası açılmıştır.
  > Batıdaki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla ilk kez Avrupa’nın önemli merkezlerinde sürekli elçilikler açılmıştır (Paris, Londra, Viyana, Berlin).
  > Islahatları devlet politikası haline de getirebilmek üzere “Meşveret Meclisi” kurulmuştur. (Islahatlar için danışma meclisi).
  > Selimiye ve Levent kışlaları yapılmıştır.
  > Subay yetiştirmek amacıyla yeni bir Topçu Okulu olan Mühendishane-i Berr-i Hümayun açılmıştır.
  > Yabancı dil eğitimine önem verilmiş; Fransızca, askeri okullarda resmi öğretim dili kabul edilmiştir.
  > Yerli malı kullanılmasına önem verilmiştir. Yurt dı-şından mal alımına sınırlama getirilmiştir.
  > Vezirlerin sayısı ve görev süreleri yeniden belirlen-miştir.
  > Kadıların görev yerlerine gitmeleri sağlanmıştır.
  > Eyalet yönetimleri yeniden düzenlenmiştir.
  > Üçüncü Selim’in yapmış olduğu bu yenilikler, Kabakçı Mustafa İsyan ile son bulmuş (1807), isyancıların Üçüncü Selim’in öldürülmesine neden olmuştur.