Abdest Duaları Hangileridir

Konusu 'Dualar ve anlamları' forumundadır ve Mira tarafından 3 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Mira

  Mira Moderatör Yönetici


  Abdest Duaları Nelerdir?

  Abdest alırken okunması gereken abdeste mahsus dualar vardır. Abdest alırken her uzuv yıkanırken. ona münasip bir dua okunmaktadır. Bunlar okunmasa da abdest tamam olmakla beraber okunmaları çok güzeldir. Abdest alacak kimse suyun başına geçer, şart olmamakla beraber mümkünse kıbleye döner, Eüzü ve Besmele okur.

  Neveytii'l-vudüe Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya der.

  Bundan sonra okuyacağı dualar şöyledir;

  Eller yıkanırken okunacak dua:Elhamdü Iillahi'l-Iesi ceale'l-mae tahüren ve ceale'l-islame nüra.

  Manası: Hamd olsun Allah'a ki, suyu temizleyici, İslam'ı nur kılmıştır.

  Ağza su alırken okunacak dua:Allahümme's-kıni min lıavzi nebiyyike ke'sen la ezmeu ba'dehü ebeda.

  Manası: Ya Rab! Bana peygamberinin havzından öyle bir kase su ihsan buyur ki, ondan sonra hiç susuzluk duymayayım.

  Misvak kullanır iken okunacak dua:Allahümme tayyib nekheti ve nevvir kalbi ve tahhir a'zaı vahfaz manı vemhu zünübi,

  Manası: Allah'ım, benim ağız kokumu güzelleştir, kalbimi nurIandır, azalarımı temizle, lisanımı muhafaza eyle, günahımı mahveyle.

  Burna su alırken okunacak dua:Allahümme la tah rimni rayihate naimike ve eenanik.

  Manası: Ya Rabbi! Beni ni'metlerinin ve cennetlerinin güzel kokularından mahrum eyleme.

  Yüz yıkanırken okunacak dua:Allahümme beyyıd vechi binürike, yevme tebyaddu vücühüa ve tesveddü vücüh,

  Manası: Allah'ım! Bazı yüzlerin beyazlanacağı ve bazı yüzlerin de kararacağı günde benim yüzümü ak kıl.

  Sağ kol yıkanırken okunacak dua:Allahümme a'tıni kitabi biyemini ve hasibn! hısaben yesira.

  Manası: Ya Rabbi! Bana amel defterimi sağ tarafından ver ve benim hesabımı kolay gör.

  Sol kol yıkanırken okunacak dua:Allahümme latu'tınt kitabi bişimali vela min veral zahrl vela tühasibni hısaben şediden.

  Manası: İlahi! Bana amel defterimi sol tarafımdan ve arka tarafından verme. Ve beni şiddetli bir hesab ile süale çekme.


  Başa mesh edilirken okunacak dua:Allahümme ğaşşini birahmetike ve enzil aleyye min berekatik,

  Manası: Ya Rabbi! Beni rahmetinle yarlığa ve benim üzerime bereketlerinden indir.

  Kulaklara mesh edilirken okunacak dua:Allahümme'c-alni mine'f-Iezine yestemiüne'l-kavle feyettebiüne
  ahseneh.

  Manası: Ya İlahi! Beni, hak sözü işitip de en güzeline uyan kullarında eyle.

  Boyuna meshederken okunacak dua:Allahümme a'tik rakabeti mine'n-nar;

  Manası: Ya Rabbi! Benim vücudumu cehennem azabından azad eyle.

  Sağ ayak yıkanırken okunacak dua:Allahümme sebbit kademeyye ale's-sırati yevme tezillü fiyhi'l-akdam.

  Manası: Allah'ım! Bir takım ayakların kayacağı günde benim ayaklarımı Sırat üstünde sağlam tut.

  Sol ayak yıkanırken okunacak dua: Allahümme'c-al li sa'yen meşküren ve zenben mağtüren ve ticareten Ien tebür,

  Manası: Ya İlahi! Bana beğenilmiş bir çalışma ver; günahlarımı bağışlanmış eyle ve bana karlı ticaret nasib eyle