Abdulkadir Geylani Güzel Sözler

Konusu 'Ünlü Sözler' forumundadır ve webkolik tarafından 1 Haziran 2012 başlatılmıştır.

 1. webkolik

  webkolik Süper moderatör Yönetici

  Abdulkadir Geylani den güzel sözler

  Abdulkadir Geylani Güzel Sözleri

  İslam Alimi ve Kadiri tarikatının kurucusu Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sözleri:


  • Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider.
  • Allah’ı bilen kimsenin O’na karşı iradesi kalmaz.
  • Allah’tan başka herşey puttur.
  • Allah’a ancak, O’ndan başka herşeyi terkeden kimseler yaklaşabilir.
  • Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır.
  • Allah Teâlâ rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır.
  • Allah’ı tanıyan O’nu sever. O’nu seven O’na uyar.
  • Allah’ın takdirini O’nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın.
  • Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar.
  • Ârif, Allah’a her an bir öncekine göre daha yakındır.
  • Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır
  • Acele etme. Acele eden, ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek, Allahü teâlâdandır. Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir.
  • Allahü teâlâdan hakkıyla hayâ ediniz. Gaflette olmayınız. Zamanınız, zayi olup gidiyor. Halbuki siz, yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinde koşmak, oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul oluyorsunuz. Bütün bunlar size, Rabbinizin huzurunda hesap vermek için duracağınızı unutturuyor. Halbuki Allahü teâlâyı anmak, ariflerin kalblerinde yerleşir. Onların kalblerini kuşatır. Onlara, Allahü teâlâyı hatırlamaya mani olan her şeyi unutturur.
  • Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir.
  • Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir.
  • Ahireti isteyene dünyada zühd gerekir; Allah’ı isteyene ise ahirette zühd gerekir.

  • Büyük âlimlere tâbi olunuz; bidat yoluna, dinde olmayıp, sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız. İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz. Sabrediniz, sızlanmayınız. Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız. Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele Rabbinizin kapısından hiç ayrılmayınız.
  • Bilgi hayat, bilgisizlik ölümdür.
  • Bu ilim [tasavvuf ilmi], kitap sayfalarından değil, Allah erlerinin ağzından alınır.
  • Bu işin başı Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, son noktası ise bütün nesneler ve davranışların birbirinin aynı olmasıdır.
  • Belâlar kula Cenab-ı Hakk’ın kapısını çalmayı öğretir.
  • Bir şeyi hatırlamak Allah’ı unutturuyorsa, o şey o kişi için uğursuzdur.
  • Bütün insanlar seni kendi menfaati için ister, Allah ise seni senin menfaatin için ister.
  • Bidâyetin zorluklarına sabrederseniz nihayetin rahatı size ulaşır.
  • Bidâyet sıkıntıdır, nihâyet ise sükûn.
  • Bâtın bilgisi, seninle Rabbin arasındaki ışıktır
  • Dünya bir topluluğa, ahiret bir topluluğa sahip, Hak (c.c.) da bütün toplulukların sahibidir..
  • Dünya herkesi boğacak kadar engin bir denizdir.
  • Derdi de yaratan O’dur, devayı da. O kendisini öğretmek için belâya mübtela kılar. Böylece hem belâ verebileceğini, hem de bunu kaldırabileceğini gösterir.
  • Dünya hikmettir, ahiret ise kudret. Hikmet alet ve sebeplere ihtiyaç duyar, kudret ise duymaz.
  • Dünya nefslerin, ahiret kalplerin, Allah ise sırların sevgilisidir
  • Resulullah hariç her mahluk perdedir; Resulullah ise kapıdır.
  • Rabbinizin kereminden dileyin, icabet etse de etmese de O’ndan isteyin. Çünkü O’ndan istemek ibadettir.