Adam İle İlgili Atasözleri ve Açıklamaları

Konusu 'Atasözleri ve Deyimler' forumundadır ve Nehir tarafından 8 Ocak 2014 başlatılmıştır. 1. Adam İle İlgili Atasözleri ve anlamı

  *** acı (kötü) söz insanı (adamı) dinden çıkarır, tatlı söz yılanı inden çıkarır
  gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.

  *** adam adama (gene, her zaman) gerek olur
  insanların birbirlerine her zaman gereksinimleri olur.

  *** adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil
  konuğumuzdan veya yanımıza bir iş için gelen kimseden yüksünmemeliyiz çünkü onlar yanımızda sürekli olarak kalmazlar.

  *** adam adamdan korkmaz, utanır
  insanları ahlaklı davranmaya iten korku değil, küçük görülme duygusudur.

  *** adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu
  insanın değeri zengin olmakla artmaz, asıl olan insanlığıdır.

  *** adam adamı bir kere aldatır
  bir kimse başka bir kimseyi ancak bir kez aldatabilir, diğeri bir daha aldatmasına izin vermez.

  *** adam olacak çocuk bokundan belli olur
  bir kimsenin yeni başladığı işte usta olup olamayacağı ilk davranışlarından anlaşılır.

  *** adam olana bir söz yeter
  anlayışlı olan kimse için bir şeyin bir kez söylenmesi yeterli olur.

  *** adamın adı çıkacağına canı çıksın
  insanın haklı veya haksız yere adı bir defalık kötüye çıktı mı ondan sonra yaptıkları hep o gözle değerlendirilir.

  *** adamın iyisi işbaşında (alışverişte) belli olur
  bir kişinin iyi ve becerikli olduğu yaptığı işlerden anlaşılır.

  *** adamın (kimsenin) adı çıkmadansa canı çıkması (yeğdir)
  insanın haklı veya haksız yere adı bir defalık kötüye çıktı mı ondan sonra yaptıkları hep o gözle değerlendirilir.

  *** adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola
  toplum içinde herkesin bir değeri vardır ancak züğürtlere değer verilmez.

  *** adamın yere bakanından, suyun yavaş akanından kork
  duygu ve düşüncelerini açığa vurmayan sessiz insan yavaş akan derin su gibi tehlikelidir.

  *** adamlık sen de kalsın
  1) karşı taraf iyilik bilmese de sen yine iyilik et; 2) bu işi nasıl olsa sana yaptıracaklar, bari kendiliğinden yap da onurunu koru.

  *** ağaca dayanma kurur, adama (insana) dayanma ölür
  insan yapacağı işte başkalarına değil, kendine güvenmelidir.

  *** akıl adama sermayedir
  bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.

  *** akıl kişiye (adama) sermayedir
  bir kimsenin giriştiği işlerde en büyük yardımcısı aklıdır.

  *** at, adımına göre değil, adamına göre yürür
  atın yürüyüşü binicisinin yönetimine bağlı olduğu gibi bir işin gidişi de iş başındakinin bilgisine ve çabasına bağlıdır.

  *** bir adama kırk gün (deli dersen deli, akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o olur
  sürekli telkinlerle bir kişinin bilinç altına birtakım inançlar, duygular yerleştirilebilir.

  *** devlet adama ayağıyla gelmez
  zenginlik ve talih kişiyi kendiliğinden gelip bulmaz, çalışıp çabalamakla elde edilir.

  *** dün cin olmuş, bugün adam çarpıyor
  işinde ustalaşmadan hile yollarına başvuruyor.

  *** insan (adam) kıymetini insan (adam) bilir
  bir kimsenin, bir şeyin değerini ancak o konuda uzmanlığı olanlar bilir.

  *** insanın (adamın) alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır
  hayvanların işe yarayıp yaramayacakları görünüşlerinden belli olur ancak insanların kötü huylu olup olmadıkları dışarıdan anlaşılamaz.

  *** kalıp kıyafetle adam adam olmaz
  gösterişli bir vücut, iyi bir giyim kuşam, kişiye insanlık değeri kazandırmaz.

  *** kefen alacak adam yüzünden belli olur
  bir kimsenin herhangi bir eyleme girişeceği, o eyleme girişmesini zorunlu kılan durumlardan anlaşılır.

  *** kılık kıyafetle adam adam olmaz
  kılık kıyafet, değeri olmayan kişiye değer kazandırmaz.

  *** kürk ile börk ile adam olunmaz
  kılık kıyafet, değeri olmayan kişiye değer kazandırmaz.

  *** mal adama hem dost, hem düşmandır
  malın insana yararı olduğu gibi zararı da vardır.

  *** mürüvvetsiz adam, suyu çekilmiş değirmene benzer
  cömert olmayan, iyilik yapmaktan hoşlanmayan biri, içinde yaşadığı toplum için bir değer taşımaz.

  *** tilkiye “tavuk kebabı yer misin?” demişler, “adamın güleceğini getiriyorsunuz” demiş
  bir kimseye çok özlediği hâlde elde edemediği bir şeyi “ister misin?” diye sorulmaz.