Afet Nedir Çeşitleri Nelerdir

Konusu 'Ödevim var' forumundadır ve Lavinia tarafından 29 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Afet Nedir ve Çeşitleri

  Afet; insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, insanın normal yaşantısını ve eylemlerini duruduracak veya kesintiye uğratacak, imkânların yetersiz kaldığı, doğal veya insan kökenli olaylara verilen genel bir isimdir.

  Bir olayın afet olarak nitelendirilebilmesi için insanları veya insanların yaşamını sürdürdüğü çevreyi etkili biçimde etkileyecek kadar büyük olmalıdır. Buradan yola çıkarsak afet bir olaydan ziyade bir olayın doğurduğu sonuçtur.

  Afetlerin doğurduğu sonuçlara bakıldığında; en başta can ve mal kaybına neden oldukları görülür. Can kayıpları insan ve hayvanların ölmesi; mal kayıpları ise eşya bina ve tarım alanlarının zarar görmesidir. Kayıpların bir kısmı doğrudan hemen afetle birlikte ortaya çıkarken bir kısmı ise belirli bir süre sonra ortaya çıkabilir. Örneğin sel sırasında can ve mal kaybı meydana gelmektedir. Ancak sel baskınından sonra sellerin getirdikleri moloz, kum ve çamur tarım alanlarını verimsizleştirerek dolaylı ve uzun süreli zararlar da meydana getirebilmektedirler.

  Oluşma Hızına Göre Afetler

  Yavaş Gelişenler

  İklim değişiklikleri, küresel ısınma
  Kuraklık
  Kıtlık, açlık
  Erozyon ve çölleşme


  Hızlı Gelişenler

  Depremler
  Sel ve su taşkınları
  Toprak kaymaları, heyelan
  Çığ
  Fırtına, hortum ve kasırgalar
  Yanardağ patlamaları
  Büyük yangınlar
  Taşımacılık ve ulaşım kazaları


  Oluşma Sebebine Göre Afetler

  Doğal Afetler


  Doğanın kendi davranışlarından kaynaklanırlar; fakat doğanın davranışları karşısındaki insan unsuru da bu tür doğal afetlerin tetikleyicisi olabilmektedir. (Dere yataklarının ıslah edilmesi, çarpık kentleşme vb.)

  Depremler
  Sel ve su taşkınları
  Toprak kaymaları, heyelan
  Çığ
  Fırtına, hortum ve kasırgalar
  Yanardağ patlamaları
  Yangınlar

  Beşeri (İnsan kaynaklı) Afetler

  Doğanın kendi gücü dolayısıyla değil de insanın doğaya olan etkileşiminin aşırılışması sonucunda oluşan afetlerdir. Eğitimsizlik, bilgisizlik, dikkatsizlik, yeterli önlemlerin alınmaması gibi sebeplerden ötürü kaza veya kasıt sonucu ortaya çıkarlar.

  Yangınlar, orman yangınları
  Salgın hastalıklar
  Taşımacılık ve ulaşım kazaları


  Teknoloji Kaynaklı Afetler

  Bu afet türleri bazı kaynaklarda insan kaynaklı afetlerle beraber, bazı kaynaklarda insan kaynaklı afetlerin alt başlığı, resmî kaynaklar dahil bazı kaynaklardaysa insan kaynaklı afetlerden ayrı bir başlık olarak incelenmektedir. Tıpkı insan kaynaklı afetler gibi eğitimsizlik, bilgisizlik, dikkatsizlik, yeterli önlemlerin alınmaması gibi sebeplerden ötürü kaza veya kasıt sonucu ortaya çıkarlar.

  Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal kazalar
  Endüstriyel kazalar
  Hava kirliliği
  Asit yağmuru
  Ozon tabakasının delinmesi
  Su kirliliği
  Toprak kirliliği
  Taşımacılık ve ulaşım kazaları