Ahilik Nedir Kısaca Sözlük Anlamı

Konusu 'Ödevmatik' forumundadır ve Nehir tarafından 25 Eylül 2014 başlatılmıştır.

 1. Ahilik Nedir Kısaca Anlamı

  XIII . yüzyılda doğarak Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük rol sahibi olan bir teşkilattır .
  Sıkı bir ahlak disiplini içerisinde oldukları için bir tarikat , ilk bir önce esnaf teşkilatı aralarında yayıldıkları için de bir esnaf teşkilatı zannedilmiştir ,İstanbul’un fethine dek oldukça kuvvetli bir teşkilat olarak yaşadı . Yerini XV . yüzyılda Lonca teşkilatına bıraktı . Ahi başkanları zaviye ( ufak tekke ) yi yaptırarak içerisini halı , kilim ve başka mal ile döşerler ve kandiller asarlardı . Zaviyelerde imamlar , müderrisler , ketipler , vaizler , silah talimcileri , hattatlar , şairler , sanatçı ve rakkaslar bulunurdu .
  Ahi zaviyelerine onay olunanlar , Ahe terbiyesini okuyarak , dinleyerek ve beraber yaşayarak alıyorlardı . Zaviyede öğretmen ve pirler önünde şarkılar ve ilahiler okunur , oyunlar oynanırdı . Ahi teşkilatına ilk giren adayın baş traş edilir , tövbe ve direktif verilirdi . Taç , hırka ve şalvar giyerlerdi . Bu adaylar uzunca bir denemeye elbette tutulurdu . Tuğ ve bayrak verilir , nesil kuşatılır , seccadeye geçirilir , helva pişirilir , birbirlerine lokma sunulur , başka bir şehre helva gönderilirdi . Böylece uzunca seneler devam eden bir eğitimden bir sonra törenlerden geçirilerek yetişkin bir Ahi olunurdu .
  Kafirler , münafıklar , iftiracılar , dedikoducular , müneccimler , şarap içenler , dellaklar , dellallar , çulhalar , kasaplar , cerrahlar , avcılar , madrabazlar ve amel – darlar Ahi teşkilatına alınmazlardı . Ahiliğe giren talip , nimtarıyk ve sahib – i tarıyk adlarım sıra ile alırdı .
  Her zanaat grubu için , kutsal kitaplarda peygamberlerden kendisinin sanatını yapan , sanatlarının piri sayılmıştır . Çiftçiler için Adem , hallaçlar için Şit , terziler ve yazıcılar için İdris , marangozlar için Nuh , tüccarlar için Hud , deveciler için Salih , sütçüler ve dülgerler için İbrahim , avcılar için İsmail , çobanlar için İshak ve saatçiler için Yusuf , Musa , ekmekçiler için Zülküf , tarihçiler için Lut , bağcılar için Uzeyir , çulhalar için İlyas , zırhçılar için Davut , doktorlar için Lokman , balıkçılar için Yunus , gezginler için İsa ve tüccarlar için Muhammed isimli peygamberler birer pir addedilmiştir .
  Ahiliğe girene , nesil ve peştemal bağlama işine şedd denirdi . İlk kez Cebrail’in Hazret – i Adem’e kuşattığı onay edilmiştir . Bu nesil bağlamadaki şedd’e vefa şeddi denir . ” Beline kuşatıyorum ta ki sözünde durasın . Şeytana uymayasın hep ona düşman olasın . Dünyaya muhabbet etmeyesin . Tanrı’nın büyük kaza ve kaderine sabredesin . Nereye gidersen bu tuğ yakınında olsun . Tanrı’nın bunda hikmeti vardır ” denirdi .
  Çıraklarla ustaları ve şeyhleri aralarında aracılık yapanlara nakib denirdi . Nakipler Ahiliğin en fazla sorumlulukları olan rütbe ve mertebesidir . Nakibler , Nakibü’n – nukabaların emiri altında idiler . Nakibü’n – nukaba olmak için , hükümdar , talimat , vezir ve kalem sahiplerine , bilginlere ( kadı , müftü , müderris , vaiz kadar ) şeyhlere , yedirip içirmek , zenginlere , zengin çiftlik ağalarına , ticaret sahiplerine , esnaf ve sanatkarlara hizmet etmek şart idi . Nakibü’n – nukaba üstündeki rütbe Ahi , Ahi’nin üstündeki rütbe şeyh idi . Şeyhler seccade sahibiydiler . Şeyhler de şeyhlerin şeyhine ilişkin idiler .
  Ahilerin kurallarında şu üçer şey açık ve kapalı idi . Eli , kapısı ve sofrası açık olmak , cömert , misafirsever ve aç olanı doyurucu olmak demekti . Gözü , dili ve beli kapalı olmak ise iyi olmayan bakmamalı , iyi olmayan söylememeli ve ırza göz dikmemeli manasına geliyordu .
  Ahilik kelimesi İstanbul’un birden çok yerindeki mescid , tekke , zaviye , çeşme ve yol adlarında yer almıştır
   

 2. Alahu tala ne yaratılmış ne su içer ne yemek yeğer onun varlığı her yerdedir