Ahiret Hayatı Nedir Kısa Bilgi

Konusu 'Dini Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 7 Ocak 2014 başlatılmıştır.


 1. Ahiret Hayatı Nedir

  Ahiret; Arapça bir kelime olup, lügatta: “Ölümden sonraki ebedî hayat, öte dünya, ukbâ alemi, Dâr-ı Beka” gibi manalara gelir. Ahirete iman, İslâmın itikadi temellerinden birisidir. Ona inanmayan insan kâfir olur. Ahireti inkâr edenler Allah’ı Peygamberleri ve diğer iman esaslarını inkar etmişler demektir.

  İslâma göre herkesin iyilik ve kötülüğü ile hesaba çekileceği ilahi mahkemenin kurulup ceza veya mükafaatların dağıtılacağı bir ahiret günü vardır. Ölümden sonra başlayacak olan bu hayat ebedidir. Asıl olarak kıyamet koptuktan sonra başlar.

  Bakara Sûresi’nin 28′inci ayetinde: “Allah’ı nasıl inkar edersiniz ki, ölüler iken sizi diriltti. Sonra öldürüp tekrar diriltecektir. Daha sonra da O’na döneceksiniz” buyurularak ahiretin hak olduğu açıklanmıştır. Daha bir çok ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle ahiret hayatının varlığı belirtilmiştir.

  Allah her şeyi yoktan var ettiği gibi nihayet onları öldürüp yeniden dirilterek, huzurunda toplamaya kadirdir. O, kurumuş kemiklere can verecek, kullarını bir bir ve hiç bir haksızlığa uğratmaksızın hesaba çekecektir.

  Aslında dünya hayatı ahiret hayatının tarlası gibidir. Ebedi ve asıl hayat kıyametten sonra başlayacaktır.

  Ahiret gününde mizan ve sırat köprüsü kurulacak, herkesin amel defterleri dağıtılacak ve insanlar Cennet veya Cehenneme gireceklerdir.

  Ahirete inanmak dünya hayatında da huzur ve saadetle yaşamanın ilk şartıdır. Ona inanmayan kimseler hiç bir ahlâkî kayıt tanımayan, fert ve cemiyetlerin huzur ve güvenini bozan zavallı kimselerdir. Ahirete inanılmayan bir cemiyette yalan, hırsızlık, zina, hayasızlık ve adam öldürme gibi akla gelen her türlü fenalık rahatça işlenebilir. Böylece toplumlar yıkılıp giderler.

  İnsan oğlunun yaratılışında ahirete iman duygusu mevcuttur.

  Bütün Peygamberler ümmetlerine ebedi bir ahiret hayatının varlığını duyurmuş, onunla ilgili hususları tek tek açıklamışlardır.