Aile Kavramı ve Toplumdaki Yeri Kısaca

Konusu 'Kadının Not Defteri' forumundadır ve Elif tarafından 16 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Aile kısaca; evlilik, kan ya da evlat edinme bağlarıyla birbirine bağlı; karı-koca, ana-baba ve çocuklar veya kardeşler gibi birbirlerini karşılıklı etkileyen, ortak bir kültür oluşturan, paylaşan ve sürdüren bireyler grubudur. Toplumda en küçük birlik aile olarak kabul adilmektedir. Aile, bireylerin duygusal gereksinimlerinin karşılandığı bir birlik olmanın yanında ayrıca sosyal bir kurumdur. Aile, toplumu ayakta tutan temel ögelerden birisidir. Ailenin toplumda birçok görevi vardır. Toplumu oluşturan bireylerin ilk sosyalleştiği, kültür birikimini edindiği veeğitim aldıkları kurum ailedir. Çocukların ve gençlerin hayata hazırlanmasında, özürlü, bağımlı ve yaşlı nüfusun bakımında, yaşam düzeyinin yükseltilmesinde, toplumsal değerlerin benimsetilmesinde ailenin çok önemli işlevleri vardır. Bundan dolayı aile, sosyal ve kültürel yönden içinde bulunduğu toplumu etkiler. Aynı zamanda aile, bir ülkenin iş gücüne ve üretim sürecine katılarak ekonomik yönden de toplum üzerinde etkilidir.

  Aile, yüzyıllardır varlığını sürdüren bir kurumdur. Elbette, toplumların zaman içinde geçirdiği değişimlere paralel olarak aile yapısı da değişime uğramıştır. Günümüz toplumlarında başlıca iki aile tipinden söz edilebilir:

  Anne, baba ile onların anne babaları, kardeşleri, çocuklar ve bazen de kardeş çocuklarından oluşan aileye geniş aile denir. Özellikle kırsal kesimde geleneklerin ağır bastığı ve erkeğin egemen olduğu geniş aile yapısı hâkimdir. Geniş ailede yetki erkekte, sorumluluk ise kadındadır.

  Hızlı kentleşme ve endüstri alanındaki gelişmeler sonucu kadın ve erkek ekonomiye katkı sağlar hâle gelmiştir. Bu durum sorumlulukların tüm aile bireyleri arasında paylaşılıldığı çekirdek aile yapısını ortaya çıkarmıştır. Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir. Günümüz toplumlarında çekirdek aile yaygın olarak görülmektedir.

  Sağlıklı aileler, sağlıklı bir toplum oluşturur. Sağlıklı ailelerde aile bireyleri arasında iyi bir iletişim, sevgi ve bağlılık olmalıdır. Sağlıklı aileler de sağlıksız aileler kadar zorluklar ve problemlerle karşılaşabilir. Buradaki en önemli fark, sağlıklı ailelerin problemlerini daha kolay çözümleyebilmeleri ve zorluklarla başa çıkabilmeleridir.