Ailenin birey ve toplum açısından önemi nedir kısaca

Konusu 'Eğitim Desteği' forumundadır ve Ceren tarafından 16 Mart 2015 başlatılmıştır.

 1. Ceren

  Ceren Süper moderatör

  Ailenin birey ve toplum açısından önemi nedir

  Ailenin birey ve toplum açısından önemi, onun kendisinden beklenen işlevleri ye-rine getirip getirememesi, yani sağlıklı olup olmamasıyla ilgilidir. Dolayısıyla önce “sağlıklı ve sağlıksız aile” kavramlarını açıklığa kavuşturmak gerekir. Eğer sağlıklı ailenin ne olduğunu açıklarsak sağlıksız olanın anlamı kendiliğinden ortaya çıka-caktır. Sağlıklı aile, tıpkı normal ve anormal tanımının yapılamaması gibi net olma-yan göreceli bir kavramdır. Her ailenin kendine özgü bir yapısı ve işleyişi vardır. Genel anlamda fonksiyonlarını yerine getiren; yani aile üyelerinin yaşantılarından mutlu olduğu, çatışmanın az olduğu, iletişimin iyi olduğu, gelişmeye ve değişme-ye açık, aynı zamanda stresli olaylar karşısında birlikte baş etme yolları geliştirebilen ailelere sağlıklı veya fonksiyonel aile denir.

  Sağlılık ailelerin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

  - Sağlıklı ailede bireyler kendi bireyselleşme sürecini tamamlamış, şefkatli, sı-cak ve sorumluluk sahibidirler. Kendilerinden hoşnut, yaratıcı, üretken ve gerçekçidirler.

  - Aile üyeleri birbirlerine karşı dürüst, içten, güven ve sevgi doludurlar. Bir-likte olmaktan mutlu oldukları gibi, birbirlerinin mutluluğu için sorumluluk duyarlar.

  - Birbirleriyle açık, tamamlayıcı ve uygun iletişim kurarlar. Kendilerini açık bir şekilde ifade ederlerken ailenin diğer üyelerinin duygu ve düşüncelerine de ilgi gösterirler.

  - Kararlar zorla değil, ortak katılımla alınır. Katı bir hiyerarşi yoktur. Haklar ve görevler adil olarak paylaştırılır ve kararlar değişime açıktır.

  - Rol dağılımı aile üyelerinin cinsiyetine, yaşına, kültürel değerlerine ve bek-lentilerine uygundur. Herhangi bir nedenle aile üyelerinden birisi rolünün gereğim yerine getiremezse diğerleri onun rolünü üstlenir.

  - Sağlıklı ailelerde ebeveynler birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılarlar. Olumlu cinsel ilişkileri vardır ve birbirlerini severler. Çocuk yetiştirme konusunda birlikte hareket ederler. Çocukların özgüvenli ve ayrı bir birey olarak yetiş-mesine özen gösterirler