Akşitler Hakkında Kısa Bilgi

Konusu 'Ödevmatik' forumundadır ve Nehir tarafından 14 Eylül 2013 başlatılmıştır. 1. Akşitler ile ilgili kısa bilgi

  AKŞİDLER IHŞİDLER (935 - 969)

  Ferganalı Türk komutan Mehmet, Abbasiler tarafından başarılı çalışmalarından dolayı Mısır'a vali olarak atanınca burada kısa sürede güçlenerek bağımsızlığını ilan etmiştir. Akşitler de tıpkı Tuluni-ler gibi Suriye'yi alarak hâkimiyet sahasını genişletmiştir. Tunus dolaylarında kurulan Şii Fatımilere karşı mücadele veren Akşitler, Abbasileri korumayı amaçlamışlardır. Ayrıca Suriye'deki Hamdaniler bu dönemde Akşitlere bağlanmıştır.
  969 yılında Fatımiler Fustat'ı işgal edince devlet yıkılmıştır. Böylece Mısır, Abbasi halifeliğinin denetiminden tam olarak çıkmıştır.

  UYARI
  Mısır'da kurulan bu iki Türk - İslam devletinin uzun ömürlü olamamasının nedeni Türklerin yoğun olarak yaşamadığı bir ülke olan Mısır'da kurulmalarıdır.