Aktif Taşıma Nedir? Kısaca

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve Chanyeol tarafından 20 Temmuz 2016 başlatılmıştır.

 1. Chanyeol

  Chanyeol Süper moderatör Yönetici


  Aktif Taşıma

  Aktif Taşıma, Aktif taşıma moleküllerin parçalanarak az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçme olayıdır. Aktif taşıma sadece canlı hücreler arasında gerçekleşir. Çünkü taşıma sırasında enerji kullanıldığındandır. Aktif taşımada hücre zarlarının üzerinden moleküllerin taşıyıcı enzim ve taşıyıcı protein tarafından taşınmaktadır. Bu moleküller hem hücre den içeriye hem de hücreden dışarıya taşınarak iki taraflı olmaktadır. Ancak maddeler hücre dışına çıkabildiği gibi hücre içerisine de alınabilmektedir. İşte hücre zarı bu geçişleri esnasında enerji harcamaktadır. Burada hücre zarı maddenin taşınması sırasında enerji harcamakta buda aktif taşıma olmaktadır. Maddelerin denetleme yeteneği sayesinde hücrelere çok yarar sağlamaktadır. Aktif taşımanın olduğu yerde sıcaklık arttıkça aktif taşıma hızlanmaktadır. Ancak bu sıcaklık sürekli artış gösterdiği zaman ise aktif taşıma hız kaybederek yavaşlamaktadır. Aktif taşıma sırasında gerçekleşen bu artış ve bu düşüşlerin sebebi ise taşıyıcı protein enzimlerin aşırı yükseklikte denatüre olmasındandır. Var olan bütün organizmalar ve bütün hücreler aktif taşıma gerçekleştirebilmektedir. Aktif taşımada hücrenin içi ve dışındaki konsan trasyonları arasında farklılığını ve canlılığını sürdürmesi bakımdan çok önemlidir. Hücrenin aktif taşıma yaptığı hücre zarı içerisinden kolayca geçebilen maddenin hücre içerisinde konsantrasyonun dış ortamda çok ya da az olmasından anlaşılmaktadır.

  Aktif Taşıma Gerçekleşme Koşulları
  • Enerji harcanır
  • Enzim kullanılmaktadır
  • Denge bulunmaz
  • Taşıyıcı moleküller kullanılmaktadır
  • Yalnızca canlı hücrelerde görülmektedir
  • Bir maddenin az olduğu yerden çok olan yere geçmesi
  • Portal dan geçebilecek büyüklük deki maddeler taşınır
  Aktif Taşıma Nasıl Yapılır?
  Aktif taşıma esnasında taşıyıcılar ve enzimler görev almaktadır. Taşıyıcı birleştiği madde ile beraber hücrenin iç yüzeyinde buluşurlar ve taşıyıcı taşıdığı maddeyi hücre zarının içerisine sitoplazmaya bırakır ve daha sonra yeniden hücre zarının dış yüzeyine hareket eder. Ancak aktif taşıma günümüzde halen tam olarak nasıl olduğu bilinmemektedir. Hücre zarının dış yüzeyinde taşıyıcı ve hücreye taşınan madde birleşir. Bu taşıyıcı ve madde birleşme durumu taşınacak madde bitinceye kadar devam etmektedir. Taşıyıcı tarafından taşınan her taşınan madde için ayrı bir taşıyıcı olduğu zannedilmektedir. Fakat farklı taşıyıcılar farklı maddeler aynı şekilde taşıdıkları kabul edilmektedir. Aktif taşıma sırasında görev yapan taşıyıcıların protein ve fosfolipid yapıda olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca aktif taşıma anlatılanların tersi olarak ta gerçekleşebilir mesela hücre içerisinde az miktarda bulunan madde hücre dışına iletilebilir. Enzimlerin aktif taşıma esnasında taşınan madde ile taşıyıcının birleşmesi ve aynı zamanda ayrılması sırasında birlikte görev yaptığı düşünülür. Ama bu olay sırasında ATP bu olaylar gerçekleşirken ne zaman kullanıldığı tam olarak bilinmemektedir.

  Aktif Taşıma Özellikleri
  Aktif taşımada rol alan hücreler canlı organizmalardır bu organizmalar canlılıklarına devam edebilmeleri için maddelere gerek duyar. Bu maddeleri alarak kullanırlar ve oluşan atık maddeler hücreden dışarı atılmaktadır. Hücreleri saran akışkan ve mozaik zar yapısında hücre duvarı bulunmaktadır. Hücre çevresinde bulunan zar canlı olduğundan geçirgen ve seçicidir fakat belirli maddelerin geçmesine izin verirler. Küçük moleküller portar dan geçişleri sırasında enerji harcamadığı bilinir. Ama büyük moleküller alınması aynın zamanda atılması esnasında ATP enerjisi harcanır. Moleküller enerji harcamıyorsa Pasif taşıma enerji harcanıyor ise Aktif taşımadır.