Allahın 99 ismi sırasıyla

Konusu 'Dualar ve anlamları' forumundadır ve Lavinia tarafından 6 Eylül 2013 başlatılmıştır.

 1. Sırasıyla Allah'ın isimleri

  Allahü teâlânın isimlerine Esmâ-ül hüsna adı verilir. Allahü teâlânın Tirmizi’de bildirilen 99 ismi alfabetik sırayla aşağıda listelenmiştir.

  1) Allah
  2) El- Adl
  3) El- Afüvv
  4) El- Âhir
  5) El- Alîm
  6) El- Aliyy
  7) El- Azîm
  8) El- Azîz
  9) El- Bâis
  10) El- Bâkî
  11) El- Bâri
  12) El- Bâsıt
  13) El- Basîr
  14) El- Bâtın
  15) El- Bedî
  16) El- Berr
  17) El- Câmî
  18) El- Cebbar
  19) El- Celîl
  20) Ed- Dârr
  21) El- Evvel
  22) El- Fettah
  23) El- Gaffar
  24) El- Gafûr
  25) El- Ganiyy
  26) El- Habîr
  27) El- Hâdî
  28) El- Hâfıd
  29) El-Hafîz
  30) El- Hakem
  31) El- Hakîm
  32) El- Hakk
  33) El- Halık
  34) El- Halîm
  35) El- Hamîd
  36) El- Hasîb
  37) El- Hayy
  38) El- Kâbid
  39) El- Kâdir
  40) El- Kahhar
  41) El- Kavî
  42) El- Kayyûm
  43) El- Kebîr
  44) El- Kerîm
  45) El- Kuddûs
  46) El- Latîf
  48) El- Mânî’
  49) El- Mecîd
  50) El- Melik
  51) El- Metîn
  52) El- Mu’ îd
  53) El- Mu’ iz
  54) El- Muahhir
  55) El- Muğnî
  56) El- Muhsî
  57) El- Muhyî
  58) El- Mukaddim
  59) El- Mukît
  60) El- Muksıt
  61) El- Muktedir
  62) El- Musavvir
  63) El- Mü’ min
  64) El- Mübdi
  65) El- Mücîb
  66) El- Müheymin
  67) El- Mümît
  68) El- Müntakîm
  69) El- Mütealî
  70) El- Mütekebbir
  71) El- Müzil
  72) Mâlikü’ l – Mülk
  73) En- Nâfî’
  74) En- Nûr
  75) Er- Râfi’
  76) Er- Râhim
  77) Er- Rahmân
  78) Er- Rakîb
  79) Er- Raûf
  80) Er- Reşîd
  81) Er- Rezzâk
  82) Es- Sabûr
  83) Es- Samed
  84) Es- Selâm
  85) Es- Semi’
  86) Eş- Şehîd
  87) Eş- Şekûr
  88) Et- Tevvâb
  89) El- Vâcid
  90) El- Vâhid
  91) El- Vâlî
  92) El- Vâris
  93) El- Vâsi’
  94) El- Vedûd
  95) El- Vehhâb
  96) El- Vekîl
  97) El- Velî
  98) Ez- Zâhir
  99) Zü’l- Celali Ve’ l- İkram
   

 2. 47. numara nerde ???