Amerika kıtası iklim özellikleri

Konusu 'Konu Anlatımı' forumundadır ve Demir tarafından 28 Ocak 2014 başlatılmıştır. 1. Amerika kıtasında iklim

  Kıta' da Muson İklimi haricine bütün iklim tipleri ve kuşakları görülür.
  Kıta' da yıllık ortalama sıcaklıklar en fazla Ekvator' dadır. En az ise Alaska ve Grönland' dadır.
  G. Amerika' nın 2/3 ' si Tropikal kuşakta yer aldığı için en fazla sıcak iklimler görülür.
  K. Amerika' da ise en fazla Orta Kuşak iklim tipleri görülür.
  Kıta' da ; Tropikal, Subtropikal, Orta Kuşak, Kutup Bölgeleri bitki örtüsü kuşakları görülür.
  Amazon Havzası nemli tropikal ormanların en geniş alan kapladığı yerdir.
  Kıta' da orman bitki örtüsünün en fazla olduğu ülke Brezilya' dır. (% 62' si)
  Amazon alçak sahası ova karakteri göstermesine karşılık, esas önemli olma özelliğini orman bitki örtüsü olması oluşturur.
  Amerika Kıtası' nda atlas Okyanusu' na dökülen akarsuların boyları uzun, su toplama havzaları daha geniştir. 2 önemli su toplama kaynağı vardır. Bunlar:Kayalık ve Ant Dağları' dır.
  Kıta' nın ve Dünya' nın en uzun nehrini Missisipi oluşturur. Amerikan halkı uzunluğu ve ekonomik katkısından dolayı bu nehre Suların Babası adını vermiştir.
  K. Amerika' nın diğer önemli nehirleri ise : Yukon, Nelson, Kolarado oluşturur.
  G. Amerika' nın en önemli akarsuyu ise Amazon' dur. Su toplama hazasının genişliği (7.000.050 km² ), debisinin yüksekliği, (120.000 m³/ san. ) açısından Dünya' nın en önemli akarsuyudur. Atlas Okyanusu' na döküldüğü kesimde med-cezir olayından dolayı birkaç metre yüksekliğinde su seddi meydana getirir ki buna Pororoca veya Amaçunu adı verilir. G. Amerika' nın diğer önemli akarsuyunu ise San Francisco ve Parana ( Rio de La Plata) oluşturur.
  Kıta' da göller K. Amerika' da toplanmıştır. K. Amerika' nın ve Kıta' nın en büyük gölünü Superior (83.100 km² ) oluşturur. Kanada ile ABD sınır sahasına Göller Bölgesi veya Göller yöresi adı verilir. Bu göller kanallarla birbirine bağlantılıdır. Lawrence Körfezine kadar bu durum devam eder.
  Dünya' nın ve Kıta' nın en büyük yüzölçümlü ülkesi; Kanada' dır. (9.970.106 km² ) Sonra ABD ve Brezilya gelir