Anti roman Nedir?

Konusu 'Soru ve cevaplar' forumundadır ve Lavinia tarafından 11 Ocak 2013 başlatılmıştır.

  1. Edebiyatta Anti roman Nedir?

    Alternatif roman. Batı edebiyatlarında görülen yeni bir roman hareketidir. Adı roman olsa da bilinen anlamda geleneksel roman formundan uzak durmaya çalışan bir anlatı türüdür.Antiromanın temel özelliklerinden bazıları şunlardır: “Açıkça bir olay örgüsünün bulunmayışı, olaylardaki dağınıklık ve karmaşıklık, kahramanlardaki gelişmelerin asgari düzeye inip sıradanlaşması, nesnelerin yüzeysel ayrıntılarına itibar edilip onların incelenmesi, eserin birçok yerinde tekrarlara başvurulması, kelimelerle, imla ve noktalama işaretleriyle,sözdizimiyle haddinden fazla oynanması, başlangıç ve bitirişlerin bilinenden çok farklılık arz etmesi, zaman düzeninin allak-bullak edilmesi vb.” Antiromanın daha aşırı örneklerinde ise şu gibi özelliklere rastlamak da mümkündür: “Kitapta yırtılıp atılabilecek ya da yeniden tanzim edilebilecek sayfaların bulunması, bazı sayfaların renkli olması, bazı sayfaların boş bırakılması, bazı sayfalarda resimlerin yahut kabartmaların yer alması...” (Kaplan, 1984)James Joyce’un (1882-1941) meşhur anlatısı Ulyssess, antiromana örnek gösterilir. Virginia Woolf ’un bazı eserlerinde de antiroman özellikleri görülür. Türk edebiyatında, son yıllarda kaleme alınan bazı öykü ve roman denemelerinde antiromanın kimi özelliklerine şahit olmak mümkündür. Anti roman, klasik romanın kurmaca özelliklerinin tümünü reddeder ve kendi içeriğinde romanın ne anlatması gerektiğini sorgular, bu niteliğiyle eleştiri ve roman arasında yer alan bir türdür. Günümüz romanında kullanılan üst kurmaca (bkz.) tekniği de anti romanın bu özelliğine yakınlık
    göstermektedir.

    Kaynak: Prof.Dr.Turan Karataş / Edebiyat Terimleri Sözlüğü