Apartman Yönetimi Vekaletname Örneği

Konusu 'Güncel bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 31 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Apartman Yönetimi Vekalet Örneği

  Apartman yönetimine vekalet dilekçesi


  ......../......../........

  VEKALETNAME


  ...........Apartmanı Kat Malikleri Yönetim Kuruluna,

  Apartmanımızın 27.06.2010 Pazar Günü yapılacak olan kat malikleri kurulu olağanüstü toplantısında beni temsil etmesi için kat malikimiz / birinci derece akrabam .................................................. .................................................. ... vekil olarak tayin ettim.


  .................nolu kat maliki

  AdıSoyadı:

  İmza


  Not.
  1. Bir kat maliki bir diğer kat maliki veya birinci dereceden bir akrabası tarafından temsil edilir.
  2. Bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, içlerinden birine vekalet vererek bu kişi tarafından temsil edilirler.
  3. Birden fazla bağımsız bölüm sahibi her bölüm için bir oy hakkına sahiptir.
  4. Vefat eden kat malikini veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi temsil eder.  Toplantıya Katılamayacaklar için Vekalet Örneği

  ERAS EVLERİ C-D BLOKLARI
  Meksika Cad.2467.Sok. No:7–7/A
  Ümit Mah. Ümitköy ANKARA

  HUSUSİ VEKÂLETNAME
  ERAS EVLERİ C-D BLOKLARI 2008 YILI OLAĞAN
  KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTI
  DİVAN BAŞKANLIĞI’NA
  ANKARA
  Eras Evleri C-D Bloklarının 11/Mayıs/2008 Pazar günü saat 11’ de yapılacak Olağan Kat Malikleri Kurulu Toplantısına katılamayacağımdan, beni temsile; adıma oy kullanmaya, gerekli bütün işlemleri sonuna kadar ifaya yetkili olmak üzere;
  Sn:Bay/Bayan………………………………………………..’nı vekil tayin ettim.Arz ederim.
  TEMSİLE YETKİ VEREN TEMSİL EDEN
  ADI SOYADI :………………………………… ADI SOYADI:………………………………………
  BLOK DAİRE NO:…………/…………………

  İMZA