Ara Nesil Nedir?

Konusu 'Soru ve cevaplar' forumundadır ve Lavinia tarafından 11 Ocak 2013 başlatılmıştır.

  1. Ara Nesil Ne demektir

    Mutavassıtîn,ılımlılar.Tanzimat’ın ikinci nesli(Ekrem-Hâmid-Sezai)ile Edebiyat-ı Cedîde nesli arasındaki yaklaşık 15 yıllık (1880-1896) dönemde eser veren, kendilerini mutavassıtîn olarak da tanımlamış edebiyat kuşağına verilen ad.Bu dönem şair ve yazarlarının eserlerinde, Tanzimat dönemi edebiyatçılarıyla birlikte ve en çok Recaizâde Mahmud Ekrem ve Muallim Naci tesiri görülür.‘Ara Nesil’den özgün, birinci sınıf bir sanatkâr çıkmamıştır. Ancak, Fransızca bil diklerinden ve Fransız edebiyatından haberdâr olduklarından birçok yabancı eseri Türkçeye çevirmekle yeni türlerin Türk edebiyatına girmesine, yayılmasına hizmet etmişlerdir. Bu nesil, edebiyatı salt edebiyat yani estetik bir olgu olarak kabul ettikleri için, onun gelişmesine ve güzelleşmesine de
    katkıda bulunmuşlardır.Edebiyatın ve özellikle şiirin meseleleri (vezin, kafiye, tür vb.) Ara Nesil’e mensup edebiyatçılar tarafından gündeme getirilmiş ve söz konusu konularda yeni görüşler ortaya konmuştur.Bu neslin, dergiciliğe olan katkılarını da anmak gerekir. Çünkü, bu dönemde bu kuşak sayesinde edebî ve diğer alanlarda birçok dergi çıkmıştır. Ayrıca, bu dönemde edebî tenkit önceki dönemlere göre bir gelişme kaydetmiş ve ciddiye alınır olmuştur. Ciddî kalem tartışmaları (özellikle eski-yeni münakaşaları) bu dönemde vuku bulduğu için, eleştirel anlamda ilk eserlerin telifi de bu döneme tekabül eder. Beşir Fuad’ın bu bağlamda önemli hizmetleri olmuştur.Ara Nesil, söz konusu edebî faaliyetleriyle bir bakıma Edebiyat-ı Cedîde’yi hazırlamıştır denebilir. Ara Nesil
    içinde yer alan belli başlı şahsiyetler: Abdülhalim Memduh (1866-1905), Ali Kemal (1867-1922), Andelib (Mehmed Esad) (1873-1902), Beşir Fuad (1852-1887), Fatma Aliye (1862-1936), İsmail Safa (1867-1901) [sonradan Servet-i Fünûn edebiyatı içinde yer almıştır], Mehmed Celâl (1867-1912), Menemenlizâde Mehmed Tahir (1862- 1902), Nabizâde Nâzım (1862-1893).

    Kaynak: Prof.Dr.Turan Karataş / Edebiyat Terimleri Sözlüğü