Argo Ne Demektir

Konusu 'Soru ve cevaplar' forumundadır ve Lavinia tarafından 11 Ocak 2013 başlatılmıştır.

  1. Argo Nedir

    Bir toplumun sosyal altgrupları tarafından kullanılan ve çoğunlukla yazı diline taşmayan “özel bir dil”deki kelime ve?deyimlerin genel adı. (Walter Porzig Dil Denen Mucize adlı kitabında argoyu “özel dil”den çok “aşınmış ve can sıkıcı asıl ifade”den bir kaçış olarak tanımlar.)Genel dilin bir altkümesi sayılan argo, insanlar arasında daha çok “gizli düşüncelerin anlatılmasına yarayan” bir dildir. Argo, az çok ayıplanan ya da hor görülen belirli davranış biçimlerini veya eylemleri ifade etmek üzere geliştirilmiş nisbeten yapma bir dildir. Genel dildeki kelimeler altüst edi- lerek, bozularak, anlamları ters çevrilerek yapılır.Argo genel dil içinde bir çeşnidir. Ne var ki, bir çeşni olmakla beraber argonun dili ifsad ettiği/ bozduğu, genel dili olumsuz yönde etkilediği söylenebilir.Ahmet Mithat Efendi, argo için, “esafil ve erazile mahsus bulunan kelimat ve tabirat” der. Bu özelliğine bakılarak
    kabadayı ağzında yer alan kelime ve deyimler de argo kabul edilmiştir. Sözgelimi “Asılsız, yalan söz” karşılığında argoda şu kelimeler kullanılır: Atmasyon, dolma, dubara, kofti, masal, palavra, polim...Bugün, toplumsal tabakaların her kesiminin kendine özgü birer argosu vardır: Asker argosu, denizci argosu, dilenci argosu, esnaf argosu, hapishane argosu, hırsız argosu, kumar/hane argosu, öğrenci argosu, spor argosu... gibi. Türk argosunun günümüzde, üç bini aşkın sözcük dağarcığına sahip olduğu belirtilmektedir. Argo ve “uydurma dil” için Cemil Meriç şunları söyler: “Argo, kanundan kaçanların dili. Uydurma dil, tarihten
    kaçanların... Argo,korkunun ördüğü duvar;uydurma dil şuursuzluğun. Biri günahları gizleyen peçe, öteki irfanı boğan kement. Argo, yaralı bir vicdanın sesi; uydurma dil, hafızasını kaybeden bir neslin. Argo, her ülkenin; uydurma dil, ülkesizlerin.” (Meriç 1992: 84)Kimi şair ve yazarlar, bazı argo kelime ve deyimlere eser- lerinde yer vermek suretiyle, sözlü olan argoyu yazı diline?de taşırlar. (Bu bağlamda, Mehmet Âkif Ersoy’un gerçeği yansıtmak uğruna manzumelerinde argoya sıkça başvurduğunu; Hüseyin Rahmi ve Neyzen Tevfik’in argoyu kullanmaktan özel bir zevk aldığını; son dönem şairlerinden Ece Ayhan ve Can Yücel’in şiirlerini, argonun bir kaynak olarak beslediğini belirtelim.)

    Kaynak: Prof.Dr.Turan Karataş / Edebiyat Terimleri Sözlüğü