Asit yağmurlarının kimyasal tepkimesi

Konusu 'Ödevim var' forumundadır ve Lavinia tarafından 13 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Asit Yağmurları Kimyasal Tepkimeleri

  Asit yağmurları, fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüne karışmasıyla oluşur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde kükürt ve azot içeren gazlar birikir. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşince bir kimyasal tepkime meydana gelir. Bu tepkime sonucunda sülfürik asit ve nitrik asit damlaları oluşur.

  Asit yağmuru esas olarak sanayi tesislerinden, konutların ısıtılmasından ve otomobillerden kaynaklanan ;sülfür ve azot oksitleri içeren su buharı emisyonlarının yol açtığı asit çökelmesidir.
  Endüstriyel faaliyetler, konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil
  kökenli yakıtlar, motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları ve fosil yakıtlara dayalı
  olarak enerji üreten termik santraller faaliyetleri sonucu havayı kirletmekte,
  kükürtdioksit, azotoksit, partikül madde ve hidrokarbon yaymaktadır. 2 ile 7 gün
  arasında havada asılı kalabilen bu kirleticiler atmosferde çeşitli kimyasal
  reaksiyonlara uğrayarak zamanla çok uzaklara taşınabilmektedir. Bu kirleticiler,
  atmosferdeki su partikülleri ve diğer bilişenlerle tepkimeye girerek sülfüroz asit
  (HSO), sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) oluşumuna neden
  olmaktadır. Hiçbir yabancı maddeyle kirletilmemiş bir atmosferde bile
  yağmursuyu hafif asidik karakterdir ve pH derecesi 5.6 civarındadır. Çeşitli
  yanma olayları sonucu havaya karışan SO2, SO3, NOx gibi gazlar atmosferde
  asit oluşumuna neden olmakta ve bunların yeryüzüne ulaşması ile asit
  yağmurları oluşturmaktadır. Bunların yeryüzüne dönüşleri kuru ve yaş asit
  depolanması sonucu oluşur.
  Hava kirleticilerinin en yaygın olanı SO2’dir. Her yıl tonlarca SO2 çeşitli
  kaynaklardan yayılarak atmosfere karışmaktadır. Bu emisyonların en önemli
  bölümü elektrik üretmek amacıyla çok büyük miktarlarda katı ve sıvı yakıtlar
  yakan termik santrallerden oluşmaktadır. NOx’in atmosferdeki bulunuşu yaklaşık olarak yarı
  yarıya taşıt egzozu ve sabit yakma tesislerinden kaynaklanmaktadır. Bu gazlar atmosferde gaz
  çevrimine girerek nitrik asit (HNO3) oluşumu ile sonuçlanan zincirleme reaksiyonları
  tamamlayarak asit yağışların oluşmasını etkilemektedir.