Asitlere örnekler

Konusu 'Zengin Bilgiler' forumundadır ve Azra tarafından 3 Eylül 2013 başlatılmıştır.

 1. Asit Nedir?

  Bu yazımızda asitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini ele aldık. Kulağımıza pek yabancı gelmeyen asit kelimesi latincede “ekşi” anlamına gelen bir kelimedir. Yani ekşi tat veren maddeler asit özelliğine sahiptir. Örneğin; limon, erik ve elmanın yapısında ...


  Asit Nedir?
  Asit Çeşitleri
  Kuvvetli Asitler
  Zayıf Asitler
  Asitlerin İyonlaşması ve İyonlaşma Tepkimeleri
  Asitlerin Genel Özellikleri
  Asit Nedir?


  Bu yazımızda asitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini ele aldık. Kulağımıza pek yabancı gelmeyen asit kelimesi latincede “ekşi” anlamına gelen bir kelimedir.
  Yani ekşi tat veren maddeler asit özelliğine sahiptir. Örneğin; limon, erik ve elmanın yapısında asit bulunur.
  Asitler genel olarak aşağıdaki gibi tanımlanabilirler.

  Suda çözündüklerinde (sulu çözeltilerine) hidrojen iyonu (H+) verebilen bileşiklere (maddelere) asit denir.
  Suda çözündüklerinde (sulu çözeltilerine) proton verebilen bileşiklere (maddelere) asit denir.
  Kimyasal bağ yaparken (kovalent bağ oluştururken) elektron alabilen bileşiklere (maddelere) asit denir.

  Asit Çeşitleri


  HCl › Hidro Klorik Asit › Tuz Ruhu

  HBr › Hidro Bromik Asit

  HF › Hidro Florik Asit

  HNO3 › Nitrik Asit › Kezzap

  H2SO4 › Sülfürik Asit

  Kuvvetli Asitler

  H2CO3 › Karbonik Asit › Meşrubat

  H3PO4 › Fosforik Asit

  HBO3 › Borik Asit

  HI › Hidro İyodik Asit

  HClO4 › Perklorik Asit (Hidrojen Klorat)

  HCN › Hidrojen Siyanür

  Zayıf Asitler
  CH3COOH › Asetik Asit › Sirke Asiti

  HCOOH › Formik Asit › Isırgan Otu, Karınca

  C2H3OH(COOH)2 › Malik Asit › Meyve (Elma, Portakal)

  C3H4OH(COOH)3 › Sitrik Asit › Limon

  C17H33COOH › Oleik Asit › Zeytinyağı

  CH3(CH2)2COOH › Bütirik Asit › Tereyağı Zayıf Asitler

  C13H27COOH › Miristik Asit › Yağ Organik (Karboksilli)

  C15H31COOH › Palmitik Asit › Yağ Asitler

  C17H31COOH › Linoleik Asit › Yağ

  C17H29COOH › Linoleik Asit › Yağ

  C2H3OHCOOH › Laktik Asit › Süt, Yoğurt

  C2H2(OH)2(COOH)2 › Tartarik Asit › Üzüm

  CH2OHCOOH › Folik Asit › Çilek

  Asitlerin İyonlaşması ve İyonlaşma Tepkimeleri
  Asitlerin iyonlaşması demek, kendini oluşturan (+) ve (-) yüklü iyonlarına ayrışması demektir.

  Asitlerin sulu çözeltileri oluşturulduğunda yani asitler suda çözündüklerinde (+) yüklü hidrojen iyonu (H+) ile (-) yüklü başka bir iyon oluştururlar.

  Asitler, saf haldeyken elektrik akımını iletemeyip sadece suda çözündüklerinde elektrik akımını iletebilirler. (Asitlerin elektrik akımını iletebilmesi için iyonlaşması gerekir. Çünkü çözeltilerde elektrik akımının iletilmesini (+) ve (-) yüklü iyonlar sağlar.)

  • HCl (suda)(aq) › H+ + Cl-

  HCl + H2O › (H3O)+ + Cl-

  • HBr (suda)(aq) › H+ + Br -

  HBr + H2O › (H3O)+ + Br -

  • HF (suda)(aq) › H+ + F -

  HF + H2O › (H3O)+ + F -

  • HNO3 (suda)(aq) › H+ + (NO3)-

  HNO3 + H2O › (H3O)+ + (NO3)-

  • H2SO4 (suda)(aq) › 2H+ + (SO4)-2

  H2SO4 + 2H2O › 2(H3O)+ + (SO4)-2

  • H2CO3 (suda)(aq) › 2H+ + (CO3)-2

  H2CO3 + 2H2O › 2(H3O)+ + (CO3)-2

  • H3PO4 (suda)(aq) › 3H+ + (PO4)-3

  H3PO4 + 3H2O › 3(H3O)+ + (PO4)-3

  • CH3COOH (suda)(aq) › H+ + (CH3COO)-

  CH3COOH + H2O › (H3O)+ + (CH3COO)-

  • HCOOH (suda)(aq) › H+ + (HCOO)-

  HCOOH + H2O › (H3O)+ + (HCOO)-

  Asitlerin Genel Özellikleri

  1- Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

  2- Sulu çözeltilerinin tatları ekşidir (limon, sirke gibi).

  3- Turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya dönüştürürler.

  4- Hepsinin yapısında hidrojen vardır ve sulu çözeltilerine (suda çözündüklerinde) hidrojen iyonu (H+) verirler.

  5- Plastik ve camlara etki edemezler.

  6- Saf haldeyken elektrik akımını iletmezler.

  7- Yakıcı özelliktedirler.

  8- Asitlere fenol ftalein çözeltisi (indikatörü) damlatılınca renk değiştirmezler.

  9- Bazlarla birleşerek nötrleşirler ve tuz ile su oluşturup ısı açığa çıkarırlar. Nötrleşme tepkimeleri ekzotermiktir.

  • Asit + Baz Nötrleşme Tuz + Su + Isı

  • HCl + NaOH Nötrleşme NaCl + H2O + Isı

  Asit Baz Tuz Su

  10- Metallerle tepkimeye girerek metal tuzu oluştururlar ve H2 (hidrojen) gazı açığa çıkarırlar. (Al, Mg, Zn, Fe, Na gibi metaller).

  • Asit + Metal › Metal Tuzu + Hidrojen Gazı

  • 2HCl + Mg › MgCl2 + H2

  • H2SO4 + Zn › ZnSO4 + H2

  • 3HCl + Al › AlCl3 + 3/2 H2

  11- Karbonat grubu içeren bileşiklere etki ederek metal tuzu, CO2 (karbondioksit gazı), ve H2O (su) oluştururlar.

  • Karbonatlı Bileşik+ Asit › Metal Tuzu + Karbondioksit Gazı + Su

  • Mg(CO3) + 2HCl › MgCl2 + CO22O

  • Mg(CO3) + H2SO4 › MgSO4+ CO2 + H2O

  • Na2CO3 + 2HCl › 2NaCl + CO2 + H