Atatürk devrimleri kronolojik sıralama

Konusu 'Zengin Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 10 Ocak 2014 başlatılmıştır.


 1. Atatürk devrimleri kronolojisi

  1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu

  1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması

  17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi

  29 Ekim 1923 Cumhuriyet’in İlanı

  3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılması

  20 Nisan 1924 1924 Anayasasının Kabul Edilmesi

  1924-1937 Mecellenin Kaldırılması

  1924 Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması

  3 Mart 1924 Öğretimin Birleştirilmesi

  9 Ağustos 1924 Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri (Cumhuriyet Halk Fırkasının Kurulması)

  1925 Çiftçinin Özendirilmesi

  1925 Örnek Çiftliklerin Kurulması

  1925 Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması

  17 Şubat 1925 Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması

  25 Kasım 1925 Şapka kanunu

  30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması

  1925-1935 Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler

  1926-1934 Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması

  17 Şubat 1926 Medeni Kanunun Kabulü

  1926 Türk Ceza Kanunu

  1926 Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun

  1926 Medreselerin Kapatılması

  1 Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu

  28 Mayıs 1927 Sanayi Teşvik Kanunu

  1 Kasım 1928 Harf Devrimi

  1928 Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler

  1 Ocak 1929 Millet Mekteplerinin Açılması

  12 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması

  12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu’nun Kurulması

  1933-1937 I. ve II. Kalkınma Planları

  1933 Üniversite Reformu

  1933 Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması

  21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu

  26 Kasım 1934 Lâkap ve unvanların kaldırılması

  3 Aralık 1934 Kılık ve Kıyafette Değişiklik

  1935 Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması