Atatürk İnkılapları Nelerdir Özet

Konusu 'Mustafa Kemal Atatürk' forumundadır ve Nehir tarafından 9 Ocak 2014 başlatılmıştır.


 1. Atatürk İnkılapları

  Siyasal Alanda Yapılan İnkılaplar:

  Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
  Cumhuriyet’in İlanı (29 Ekim 1923)
  Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

  Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar:

  Teşkilatı Esasiye Kanunu (1921)
  1924 Anayasası
  Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması (1924)
  Medeni Kanunun Kabulü (1926)
  Türk Ceza Kanunu (1926)
  Mecellenin Kaldırılması (1924-1937)

  Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar:

  Millet Mekteplerinin Açılması (1928)
  Öğretimin Birleştirilmesi (1924)
  Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun (1926)
  Medreselerin Kapatılması (1926)
  Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler (1928)
  Harf Devrimi (1928)
  Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması (1931)
  Türk Dil Kurumu’nun Kurulması (1932)
  Üniversite Reformu (1933)

  Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar:

  İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)
  Aşar(Öşür) Vergisinin Kaldırılması (17 Şubat 1925)
  Çiftçinin Özendirilmesi(1925)
  Örnek Çiftliklerin Kurulması (1925)
  Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Kurulması (1925)
  Kabotaj Kanunu (1 Temmuz 1926)
  Sanayi Teşvik Kanunu (28 Mayıs 1927)
  1-I. ve II. Kalkınma Planları (1933, 1937)
  2-Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün Kurulması (1933)
  3-Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması (1935)
  Sağlık Hizmetleri Alanında Yapılan reformlar

  Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar:

  Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım1925)
  Kılık ve Kıyafette Değişiklik (1925-1934)
  Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler (1925-1935)
  Soyadı Kanunu (21 Haziran 1934)
  Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)
  Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına Kavuşması (1926-1934)
  Şapka Kanunu (25 Kasım 1925)