Atatürkçülüğün Nitelikleri Kısaca

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 11 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Atatürkçülüğün Nitelikleri

  Atatürkçülük Türk Milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur.

  Atatürkçülük, Türk Milletinin tarihine, kültürüne ve duygularına dayanır. Atatürkçülüğün Türk Milletince benimsenmesi, korunması Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenmesinin ve gelişmesinin güvencesidir. Atatürkçülük, Türklerin yüzlerce yıllık tarihinden, milletin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden doğmuş düşünce ve ilkeler sistemi demektir.

  Atatürkçülüğün temelinde milli kültür ve evrensel değerlerimiz mevcuttur.

  Bir milletin meydana getirdiği değerlerin, binlerce yıllık birikimi milli kültürün temelini oluşturur. Türk Milletide binlerce yıllık bir tarihe sahip olmakla birlikte, zengin bir kültür birikimine de sahiptir. Atatürkçülük millet ve devlet yapısının temelini oluşturan milli kültüre büyük önem verir. Atatürk, “Milli kültürün her alanda açılarak yükselmesin, Türkiye Cumhuriyetinin temel dileği olarak sağlayacağız” diyerek, Türk devletinin temellerinin milli kültüre dayandığını ifade etmiştir. Atatürkçülük, milli kültürümüzü evrensel değerler olan mili egemenlik, demokrasi, laiklik, milliyetçilik, akılcılık ve insan sevgisi ile bütünleştirmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür diyen Atatürk, devlet yapısının milli kültür ile yükselebileceğini belirtmiştir.

  Atatürkçülük akla ve bilime dayanır.

  Atatürkçülük, devletin, kurumların ve kişilerin görevlerini yerine getirmede akılcılığı, amaca ulaşmada başlıca araç olarak kabul eder. Atatürk’ün gerçekleştirdiği bütün devrimler (inkılaplar) akla ve bilime uygundur. Atatürkçülüğün en büyük özelliği, akılcı ve bilimsel bir davranış ve düşünceyi yansıtmasıdır. Atatürkçülük, bilime ve akılcılığa dayanarak Türk devletinin, eğitim sistemini, ekonomik hayatını ve hukuksal yapısını belirlemiştir. Atatürk, “Akıl ve mantığın çözemeyeceği mesele yoktur” diyerek aklın ve bilimin önemini en güzel şekilde ifade etmiştir.

  Atatürkçülük bir bütündür.

  Atatürkçülüğün temelinde yer alan ilkeler, birbirine bağlı, birbirini tamamlayan, birbirini destekleyen ve güçlendiren düşüncelerden oluşur. Türkiye devletinin çağdaş bir seviyede yürümesi için bu ilkelerin uyumlu bir şekilde işlemesi gerekir.

  Atatürkçülük Atatürk’e özgüdür. Yabancı siyasi akımlardan ve ideolojilerden kaynaklanmamıştır.

  Atatürkçülük Türk Milletinin tarihi gerçeklerinden ve ihtiyaçlarından oluşmuş bir düşünce sistemidir. İlerlemeye ve yenileşmeye açıktır. Atatürkçülük, Türk Milletini çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı amaçlar. Atatürkçülük dışardan alınmış bir düşünce sistemi değildir. Akla ve bilime ve insan sevgisine dayandığı için bütün toplumlarda rahatlıkla uygulanabilecek esaslara sahiptir. Oysa ideolojiler katı kurallara dayanır. Atatürkçü düşünce sisteminde katı ve donmuş kuralların uygulandığı bir düşünce sistemine yer yoktur.