Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi Özet

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 10 Ocak 2014 başlatılmıştır.

  1. Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi Kısaca

    Tarihi ve toplumsal gelişmelerin oluşturduğu Türk inkılabı, bir fikir ve idealin dile getirilişidir. Türk milletini çağdaşlaştırmaya yönelik inkılaplar, kalkınmaya yönelik bütün gayretler, belli bir düşünce sisteminin ürünüdür. İşte Türk inkılabının temelini oluşturan bu düşünce sisteminin adı Atatürkçülüktür.

    Bir kavram olarak açıklayacak olursak; Türk Milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin millet egemenliği esasına dayandırması, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üstüne çıkarılması amacı ile temel esasları yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve ilkelere Atatürkçülük denir.

    Milli Mücadele ruhunu tam olarak ortaya koyan Atatürkçülük, toplumun çağdaş dünyaya uyumunu sağlayan köklü değişiklikleri kapsamaktadır. Yine Atatürkçülük, Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa sahip olmasını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güçlenmesi ve geleceğinin güvencesi olarak görmektedir.Tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkelerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel unsurları olduğunu belirten Büyük Önder Atatürk, tam bağımsızlığı siyasi, ekonomik, adli, askeri ve kültürel alanlarda tam bir bağımsızlık ve serbestlik olarak görmüştür.

    Atatürkçülük, devlet yönetiminde millet egemenliğini esas almakta, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu savunmaktadır. Atatürkçülük, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarılmasını esas almaktadır.