Atatürkçülüğün Yabancı İdeolojilerden Farkı

Konusu 'Mustafa Kemal Atatürk' forumundadır ve Elif tarafından 11 Nisan 2014 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Türk toplumunun gereksinimlerinden doğmuş olan çağdaş düşünce sistemine Atatürkçü düşünce sistemi adı verilir. Atatürkçülük, devletin rejimiyle işleyişiyle ilgili gerçekçi düşünceleri ve uygulamaları kapsar. Bu düşünce sisteminde devlet biçimi cumhuriyet, yönetim biçimi ise demokrasidir. Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan; cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkilapçılık ilkeleri bir bütündür, birbirini tamamlar. Cumhuriyetçilik ilkesi, Atatürk’ün yönetim anlayışının temelini oluşturan milli egemenlik ilkesinin bir sonucudur. Milliyetçilik ilkesi, özgürlük ve eşitlik ilkelerini temel alır. Bunun sonucu olan halkçılık ilkesi halkın tümünün eşit hak ve sorumluluğa sahip olmasını gerektirir. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını, düşünce ve inanç özgürlüğünü esas alır. Bu olmazsa ne cumhuriyet ne milliyetçilik ne de devrimcilik ilkeleri gerçekleştirilemez. Bu ilkelerin birindeki değişiklik diğerleriyle çelişir ve sistemin tutarlılığı ortadan kalkar.

  İdeoloji, dünya ve toplum hakkında birbiriyle tutarlı olan, toplum yaşamına yön veren inanç ve düşünceler sistemidir. Bu tanıma göre Atatürkçülük, bir ideoloji değildir. Yabancı siyasal akım ve ideolojilerle de açıklanamaz. Atatürkçülük, Türkiye’nin millî, bağımsız bir devlet olma savaşının doğal bir sonucudur. Bu düşünce sisteminde liberalizmin özgürlük anlayışının ve günümüz demokrasilerinin sosyal adalet ilkesinin bir sentezi yapılmıştır. Yalnızca düşünce planında kalmamış, uygulama yöntemini de beraberinde getirmiştir.
  Ataturkculugun-Yabanci-ideolojilerden-Farki.jpg
  08 Şubat 1935’te ilk kez oy kullanan Türk kadınları