Atatürk'ün 19 mayıs ile ilgili söylediği sözler

Konusu 'Mustafa Kemal Atatürk' forumundadır ve Elif tarafından 19 Mayıs 2014 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki;

  “1919 yılı Mayısının 19.uncu günü Samsun'a çıktım. Vaziyet vemanzara-i umumiye; Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu topluluk, Harb-i Umumide (Dünya Savaşı) yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, koşulları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Harb’in uzun seneleri zarfında, millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Harb-i Umumiye sevk edenler, kendi hayatları endişesine düşerek memleketten firar etmişler. Saltanat ve Hilafet makamını işgal eden Vahdettin, şahsını ve yalnız tahtını koruyabileceği hayaliyle alçakça ve geçici tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet, güçsüz, haysiyetsiz, korkak, yalnız padişahın isteklerine uymuş, onunla birlikte kendilerini koruyabilecek herhangi bir vaziyete razı.

  Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta.

  İtilâf Devletleri, ateşkes anlaşması hükümlerine uymayı gerekli görmüyorlar. Birer uydurma nedenle, İtilâf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Adana vilayeti Fransızlar; Urfa, Maraş, Antep İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya'da İtalyan birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı zabit, subay ve hususî adamları çalışmakta. Nihayet, sözümüze başlangıç olarak kabul ettiğimiz tarihten dört gün önce, 15 Mayıs 1919'da İtilâf Devletleri’nin uygun görmesiyle Yunan ordusu İzmir'e çıkarılıyor.

  Bundan başka, memleketin her tarafında Hıristiyan azınlıklar, gizli, açık, özel istek ve amaçlarının elde edilmesine, devletin bir an önce çökmesine mesai sarf ediyorlar.

  Daha sonra elde edilen sağlam bilgi ve belgeler teyit etti ki, İstanbul Rum Patrikliğinde teşekkül eden Mavri Mira Heyeti vilayetler dâhilinde çeteler teşkil ve idare etmek, mitingler ve propagandalar yaptırmakla meşgul. Yunan Kızılhaçı, Resmi Göçmen Komisyonu, Mavri Mira Heyeti’nin çalışmalarını kolaylaştırmaya yardım ediyor. Mavri Mira Heyeti tarafından idare olunan Rum mekteplerinin izci teşkilatları, yirmi yaşını geçmiş gençler de dâhil olmak üzere ikmal olunuyor.
  Ermeni Patriği Zaven Efendi de, Mavri Mira Heyeti ile hemfikir olarak çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tamamen Rum hazırlığı gibi ilerliyor.

  Trabzon, Samsun ve bütün Karadeniz sahillerinde teşekkül etmiş ve İstanbul'daki merkeze bağlı Pontus Cemiyeti suhuletle (kolaylıkla) ve muvaffakiyetle (başarıyla) çalışıyor.”
  (Nutuk, Atatürk Araştırma Merkezi yay. Ankara 1997 s. 1)
  ataturk-un-19-mayis-ile-ilgili-soyledigi-sozler.jpg