Atatürkün Aile Çevresi ve Öğrenim Hayatı

Konusu 'Mustafa Kemal Atatürk' forumundadır ve Nehir tarafından 10 Ocak 2014 başlatılmıştır.


 1. Atatürk'ün Aile Çevresi ve Öğrenim Hayatı

  Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında, ailesinin ve öğrenim gördüğü okulların büyük etkisi olmuştur. Atatürk, okumanın ve öğrenmenin önemini ilk kez, babası Ali Rıza Efendi’den öğrendi. Açık fikirli bir kişi olan Ali Rıza Efendi, Mustafa öğrenim çağına gelince onu, önce Zübeyde Hanım’ın isteği üzerine mahalle mektebine daha sonra batılı tarzda eğitim veren Şemsi Efendi Okulu’na gönderdi. Amacı, oğlunun iyi bir öğrenim görmesini, aydın ve ileri görüşlü bir insan olmasını sağlamaktı.

  Ali Rıza Efendi’nin vefatı, gerek Mustafa gerekse aile için sıkıntı günlerin başlangıcı olmuş, ancak karşılaşılan güçlükler Mustafa’yı umutsuzluğa sürüklememiş, onu daha kararlı olmaya ve güçlükler karşısında yıkılmamaya yönetmiştir.

  Selanik Askeri Rüştiyesi’nin Mustafa’nın geleceğinde ve düşünce sisteminin oluşmaya başlamasında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Okulun matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa, Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Naki ve jimnastik öğretmeni Teğmen Hasip gibi öğretmenler Mustafa’nın eğitiminde önemli rol oynadılar.

  Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi’nden sonra girdiği Manastır Askeri İdadisi’nde iyi bir eğitim gördü. Okulun Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Bey, Mustafa Kemal’in düşünce yapısını etkileyen ilk kişi oldu. Bu öğretmenden Mustafa Kemal, Fransız İhtilali’ni öğrendi. Mustafa Kemal bu durumu sonradan kısaca şöyle izah etmiştir: “Kendisine minnet borcum var, yeni bir ufuk açtı.”

  Selanik şehrinin ve Makedonya bölgesinin Mustafa Kemal’in düşünce sisteminin oluşmasında önemli etkisi olmuştur. Bu bölgelerdeki ayrılıkçı hareketle, Türklere yönelik saldırılar ve bu olaylar karşısında Osmanlı Devleti’nin çaresiz kalışı, Mustafa Kemal’i derinden etkilemiştir. Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisi’nde görüş ufku genişlemeye başlamış, ülke sorunlarına duyduğu ilgi giderek artmıştır. Namık Kemal’in milliyetçi görüşlerinin etkisinde kalarak vatansever ve özgürlükçü bir genç olmuştur. Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına bir tepki olarak ortaya çıkan Türkçülüğü tanımaya başlamıştır.

  Harp Okulu’nu ve Harp Akademisi’ni İstanbul’da bitiren Mustafa Kemal’in üzerinde bu kentin etkisi büyük oldu. Bu kentte azınlıkların refah, ülkenin sahibi olan Türklerin ise yoksulluk içinde yaşadığına tanık olan Mustafa Kemal, ülkenin iyi yönetilmediğini daha iyi anlamaya başladı. Artık Mustafa Kemal, sorunların nasıl çözümlenebileceğini düşünmekte ve çözüm yollarını aramaktaydı.