Atatürkün Başarılı Bir Asker ve Devlet Adamı Olmasında Hangi Özellikleri

Konusu 'Zengin Bilgiler' forumundadır ve Lavinia tarafından 23 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Atatürkün Başarılı Bir Asker ve Devlet Adamı Olmasındaki Özellikleri

  Vatanseverliği
  Mustafa Kemal, bir asker olarak birçok cep*hede vatan savunmasının en güzel örneklerini verdi.
  Vatanı savunmanın yüce bir görev olduğunu belirtti. Çanakkale Cephesi’nde askerlerine: “Size ben taarruzu
  emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçen zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir.” diyerek Türk ordusunun Çanakkale Savaşlarındaki başarısının nasıl gerçekleştiğini ortaya koymuştur.
  Sakarya Meydan Savaşı’nda Mustafa Kemal askerlerine şu emri verdi: “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Va*tanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslan*madıkça terk edilemez.” Bu emrin harekete geçir*diği vatanseverlik duygusu Türk ordusuna büyük bir zafer daha kazandırdı.

  Çok Cepheliliği (Yönlülüğü)

  Mustafa Kemal, üstün bir komutan eşsiz bir devlet adamıdır.
  O, pek çok alanda ortaya koyduğu görüşleriyle milletini aydınlatmış; kalkınmanın, gelişmenin ve çağ*daşlaşmanın yollarını göstermiştir.
  Mustafa Kemal, hem fikir hem de hareket adamıdır. |
  Askerlik, tarih, eğitim, sanat ve ekonomi konularında görüşlerini açıklamakla kalmamış aynı zamanda bu görüşlerini uygulamıştır.
  Mustafa Kemal, bu özelliklerinin yanında kendine güveni, göreve bağlılığı, çabuk ve doğru karar verme gücü ile de çok cepheli bir önderdir.

  Gurura ve Ümitsizliğe Yer Vermemesi
  Mustafa Kemal, gerçekleştirdiği büyük ve küçük bütün işlerinden sonra gurura veya büyüklenmeye kapılmamıştır. Kendisine farklı davranılmasından hoşlanmazdı.
  “Benim müstesna olduğuma dair bir kanun yoktur.” sözü bu özelliğini vurgulamaktadır.
  Mustafa Kemal, hayatı boyunca yapacağı bütün işlerde şu şekilde düşünürdü: “Ben bir işte nasıl muvaffak olacağımı düşünmem. O işe neler engel diye düşünürüm. Engelleri kaldırdım mı iş kendi kendineyürür.”
  Çanakkale Savaşları sırasında cephanesi olmayan asker karşısında süngü tak emrini vermesi onun : zor durumlarda bile ümitsizliğe düşmediğini göstermektedir.

  Yöneticiliği
  Mustafa Kemal, üstün nitelikli ve çok yönlü bir yöneticiydi.
  O, bu özelliğini cephede, mecliste ve cumhurbaşkanlığı makamında bütün yönleriyle ortaya koymuştur.
  Atatürk’ün yöneticilik özelliklerinden biri, yeri ve zamanında en doğru kararı alması ve bunu taviz
  vermeden uygulamasıdır. Onun başarısının sırrı bu özelliğinde yatmaktadır.
  Yapacağı işlerde ani kararlar vererek değil, uzun uzun iyice düşündükten sonra ve sırası geldikçe uygulama safhasına koyarak başarılı olmasını bilmiştir.
  “Bir işi zamansız yapmak o işi bozmak, başarısızlığa uğratmaktır. Her şey sırasında ve zamanında yapılmalıdır.” diyerek yöneticilikte nasıl başarılı olunacağını göstermiştir.