Atatürk Atatürk'ün Hukuk Alanında Yaptığı İnkılaplar Nelerdir

Konusu 'Mustafa Kemal Atatürk' forumundadır ve Demir tarafından 19 Ocak 2014 başlatılmıştır.

  1. Atatürk'ün Hukuk Alanında Yaptığı İnkılaplar

    Şeriye ve evkaf vekaletleri kaldırılarak bu vekaletlerin yapacakları işler devlete bağlı olan Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. (1924)
    İsviçre Medeni Kanunu, Türkiye’ye uyarlanarak yeni bir Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi. (1926)
    İtalya Ceza Kanunu, Türkiye şartlarına göre yeniden düzenlendi ve Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. (1927)
    Dini kurallara göre karar veren Şeriye Mahkemeleri kapatılarak hukuk kurallarına göre hüküm veren modern mahkemeler kuruldu. Mecelle kanunları yerine medeni kanun kabul edildi. Kadınlara siyaset ve iş hayatına katılma konusunda yeni haklar tanındı. Hukuk düzeni içerisinde laiklik ilkesi uygulanmaya başladı. Evlenme, boşanma, tanıklık, miras gibi konularda yapılan düzenlemelerle kadın ve erkek arasında eşitlik sağlandı.