Atatürkün Kadınlara Verdiği Sosyal ve Siyasi Haklar Hakkında Bilgi

Konusu 'Ödevmatik' forumundadır ve Nehir tarafından 25 Eylül 2014 başlatılmıştır.

 1. Atatürkün Kadınlara Verdiği Sosyal ve Siyasi Haklar Nelerdir

  Ülkemizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, Türk kadınlarının iktisadi ve siyasal hayata katılımlarının sağlanabilmesi yönünde bir dizi yeni çalışmalar yapılmıştır. Kadınlara, 1930 senesinde belediye seçimlerinde seçim, 1933 senesinde çıkarılan Köy Kanunuyla muhtar seçim ve köy heyetine seçilme, 1934 senesinde ise Anayasada yapılmış olan bir değişiklik neticesinde milletvekili seçme ve seçilme haklarının tanınmasıyla, Türk kadını layık olduğu değere kavuşmuştur.

  Kadın haklarının tanınması (1930-1933 ve 1934).
  Osmanlı toplumunda anında hiçbir sosyal ve siyasal hakkı bulunmaya kadınlara Medeni Yasa’la bir takım haklar tanınmış olmakla beraber, siyasal hukuk tarafından bir değişim yapılmamıştı. Atatürk’ün girişimiyle bayanların iktisadi ve siyasal hayata katılmaları yönünde bir dizi değişim yapılarak, 1930′da belediye seçimlerinde seçim, 1933′te çıkarılan Köy Kanunu’yla muhtar seçim ve köy heyetine seçilme, 5 Aralık 193dört’te Anayasa’da yapılmış olan bir değişiklikle de milletvekili seçim ve seçilme haklarının tanınmasıyla, Türk kadını o yıllarda Avrupa devletlerinin çoğundaki kadınlardan ek olarak ileri haklar elde etti ve birçok geçmeden toplumda erkeklerin çalıştığı her bölgede yerini aldı.
  1921: Darülfünun’da karma öğretime geçildi.
  29 Ekim 1923: Cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilanıyla beraber bayanların kamusal alana girmesini imkan sunan yasal ve yapısal reformlar hızlandı.
  3 Mart 1924: Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğrenim Birliği) çıkarıldı. Bu Şekilde öğrenim laikleştirilerek bütün öğrenim kurumları Milli Öğrenim Bakanlığı’na bağlandı. Kız ve erkekler eşdeğer haklarla öğrenim görmeye başladı.
  17 Şubat 1926: Türk Medeni Kanunu’nu onay edildi. Yasa ile erkeğin birçok eşliliği ve bir taraflı boşanmasına ilişkili olarak yenilemeler kaldırıldı, kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üstünde tasarruf hakkı tanındı. dört Nisan
  1926 tarihindeki Resmi Gazetede yayımlanan yasa dört Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi.
  1930: Belediye yasası çıkarıldı. Yasa ile kadınlara belediye seçimlerinde seçim ve seçilme hakkı tanındı.
  1930: Kadın ve çocukların korunmasına ilişkili olarak önce düzenleme Genel Hıfzısıhha Kanunu ile yapıldı.
  1930: Doğum izni düzenlendi.
  10 Haziran 1933: Kız çocuklarına mesleki öğrenim sunmak için Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü kuruldu.
  26 Ekim 1933: Köy Kanunu’nda değişiklikler yapılarak kadınlara köylerde muhtar olma ve Köy ihtiyan meclisine seçilme hakları verildi.
  5 Aralık 1934: Anayasa değişikliği ile kadınlara seçim ve seçilme hakkı tanındı. Ülkemiz bu hakkı kadınlara tanıyan önce Avrupa ülkesi oldu. Türk kadını bu yepyeni haklarını anında kullandı. (bkz: İlk Kadınlar)
  8 Haziran 1936: İş Kanunu yürürlüğe girdi. Bayanların faaliyet hayatına düzenleme getirildi.
  1937: Bayanların yeraltında ağır ve riskli işlerde çalıştırılması 1935 tarihindeki 45 sayılabilir ILO sözleşmesi ile yasaklandı.