Atatürk'ün kitle iletişim araçlarına verdiği önem nedir

Konusu 'Mustafa Kemal Atatürk' forumundadır ve Nehir tarafından 10 Ocak 2014 başlatılmıştır.

 1. Atatürk'ün kitle iletişim araçlarına verdiği önem kısaca

  Atatürk, Kurtuluş Savaşı döneminde kitle iletişim araçlarının gücünden en iyi biçimde istifade etmiş, yurdun kurtarılması adına yapılması gerekenleri basına vermiş olduğu demeçler, yazdığı mektuplar ve çekmiş olduğu telgraflar ile halka duyurmayı başarmıştır. Özellikle kongrelerde alınan kararların, dönemin kitle iletişim araçları ile halka duyurulması sayesinde, milli mücadelenin toplu ve düzenli bir biçimde yapılması sağlanmıştır. Milli Mücadele yanlısı gazete ve mecmuaların çıkarılması, daha hızlı ve güvenilir bir iletişim için Anadolu Ajansı’nın kurulması, dönemin kitle iletişim araçlarının önemini ve gücünü açıkça ortaya koymaktadır.

  Atatürk, Anadolu Ajansı’nın kurulmasından sonra teknolojik gelişmeleri yakından takip etmiş, 1925 yılında çıkarılan “Telsiz Tesisi Hakkında Kanun” dan iki yıl sonra, ülke genelinde bir telsiz şebekesi kurulmuştur. Atatürk, yapmış olduğu devrimleri benimsetme yolunda zorlama ve baskı yapma yerine ikna ve kamuoyu oluşturma yöntemlerine başvurmuştur. Bu nedenle kitle iletişim araçları Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecine önemli katkılarda bulunmuştur. 1927 yılında yayına başlayan radyoyu devletleştirme yoluna gidilmiş, hükümetin sözcüsü konumunda olan gazeteler yayın hayatına başlamış, Atatürk ilke ve inkılaplarının yurt içinde ve yurt dışında tanıtımını yapan dergiler, kitaplar ve broşürler çıkartılarak bunların halka ulaştırılması sağlanmıştır.

  Atatürk’ün Milli Mücadele yıllarından başlayarak basın-yayınla ilgili yapmış olduğu çalışmalar:

  İrade-i Milliye gazetesinin çıkarılması (14 Eylül 1919)
  Hakimiyet-i Milliye gazetesinin çıkarılması (10 Ocak 1920)
  Anadolu Ajansı’nın kurulması (6 Nisan 1920)
  Ceride-i Resmiye gazetesinin çıkarılması (7 Ekim 1920)
  Telgraf ve Telefon Kanunu (04.02.1924)
  Telsiz telgraf vericilerinin hizmete girmesi (1927)
  İlk resmi radyo yayını (6 Mayıs 1927)
  Ankara Radyosu’nun yayın hayatına başlaması (1928)