Atatürk'ün Türk Milleti İçin Yaptığı Hizmetleri Listeleyiniz

Konusu 'Mustafa Kemal Atatürk' forumundadır ve Nehir tarafından 5 Şubat 2013 başlatılmıştır. 1. Atatürk'ün Türk Milleti İçin Yaptığı Hizmetleri Açıklayınız

  Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletini “Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak” amacıyla bir hizmet yapmıştır. Yaptığı hizmetlerin en büyük örnekleri ise devrimlerdir. Atatürk’ün Türk milletine yaptığı hizmetler devrimler ile açıklanabilir ve beş başlık altında toplayabiliriz:

  1. Siyasal Devrimler:

  Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
  Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
  Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)
  atatürk, inkılap, devrim

  2. Toplumsal Devrimler


  Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)
  Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
  Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
  Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)
  Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)
  Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

  3. Hukuk Devrimi :

  Mecellenin kaldırılması (1924-1937)
  Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

  4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:

  Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)
  Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
  Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)
  Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
  Güzel sanatlarda yenilikler

  5. Ekonomi Alanında Devrimler:

  Aşârın kaldırılması
  Çiftçinin özendirilmesi
  Örnek çiftliklerin kurulması
  Sanayiyi Teşvik Kanunu’nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması
  I. ve II. Kalkınma Planları’nın (1933-1937) uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması