Atmosferin Özellikleri Hakkında Bilgi

Konusu 'Web Kütüphanesi' forumundadır ve Bahar tarafından 13 Aralık 2014 başlatılmıştır.


 1. Atmosfer ve Özellikleri Hakkında Bilgi

  Dünyayı saran, yer çekimi ile dünyaya bağlı bulunan, yüzlerce kilometre kalınlığında bir gaz katmanıdır. Bu katmanın yaklaşık %78 kadarı azot, %21 kadarı oksijenden meydana gelir. Geri kalan ise argon, neon, kripton, helyum, karbondioksit gibi gazlardır.
  Atmosfer, içindeki oksijenden ötürü canlılar için bir hayat kaynağıdır. Aynı zamanda varlığı ile güneş ışınlarının dünyaya doğrudan doğruya gelerek yakmasını önler, geceleri ise yani güneşin görünmediği zamanlarda sıcaklığı içinde tutarak ısının hayatı etkileyecek kadar düşmesini önler. Yani dünyayı koruyan bir örtü gibidir. Atmosferin toplam ağırlığı 6.000.000.000.000.000 tondur. Bu ağırlıktan doğan basınçla, dünyaya yakın olan katmanlar daha sıkışık-yoğun, yüksektekiler ise basınç azaldığı için daha gevşektir. Deniz seviyesinde hava basıncı 1 kgfcm2, 5400 metrede bunun yarısı, 50 km.’de ise bunun binde biridir. Bizlerin vücut yapısı deniz seviyesindeki hava basıncına dayanacak biçimde olduğundan, havanın ağırlığı bizi rahatsız etmez. Atmosfer basıncı genellikle ağırlığı ve taban alanı atmosfer sütununkine eşit olan civalı barometreyle ölçülür. Deniz düzeyindeki atmosfer basıncı bu ölçüm ile 760 mm.’lik cıva basıncıdır.
  Hava kütlelerinin doğu-batı doğrultusundaki yatay hareketlerinden doğan ve yer çevresinde bir dizi rüzgâr kuşağı oluşturan, büyük çapta rüzgâr sistemlerine atmosfer dolaşımı denir. 30 derece kuzey ve 30 derece güney enlemleri yakınındaki, astropik yüksek basınç kuşaklarında hava kütlesinin alçalmasıyla yeryüzeyine yakın olarak batıya ve ekvatora doğru esen Alize rüzgârları doğar. Bu rüzgarların ekvator yakınlarındaki dönenceler arası yakınsama bölgesinde, birbirine karışıp yükselmesiyle de ters alize rüzgârları oluşur.
  Güney yarımkürede atmosfer dolaşımını bozacak kara parçaları çok az olduğundan, buradaki bölgesel rüzgâr kuşakları çok daha kararlı ve tek düzedir. Kuzey yarımkürede ise, yılın belirli zamanlarında kıtalar ve okyanuslar üzerinde büyük, oldukça sürekli yüksek ve alçak basınç merkezleri oluşur.
  Atmosfer ilk defa 1783’de bir Montgo- fier balonunun aşağı yukarı 9000 metre yukarıya çıkarılması ile incelenmiştir. Bugün bütün hava şartları ve davranışları tekniğin ilerlemesi sonucu bütün teferruatı ile rahatlıkla anlaşılmaktadır.
  Atmosfer, esas olarak Troposfer, Stratosfer ve iyonosfer olmak üzere üç tabakadan meydana gelmektedir.