Bağımlı ve bağımsız değişken nedir örnek veriniz

Konusu 'Ödevim var' forumundadır ve Nehir tarafından 4 Şubat 2013 başlatılmıştır.


 1. Bağımlı ve bağımsız değişken ne demek

  Bağımsız değişken nedir?

  Birbirinden karşılıklı olarak etkilenen iki unsurdan birindeki değişme diğerinde de bir takım değişmelere neden oluyor, birindeki değişme diğerindeki değişme ile açıklanıyorsa, değişmenin kendisine atfedilerek yorumlandığı kendisi başka bir faktörden etkilenmeyen değişkene bağımsız değişken adı verilir. Osmanlıcada buna “müstakil miiiehavvil” denmekteydi. “Köyden şehire doğru olan göçler, şehirlerde gecekondulaşmayı artıran bir unsurdur” cümlesinde, “köyden şehre göç” bağımsız değişkendir.

  Bağımlı değişken nedir?

  Karşılıklı ilişki içinde bulunan iki olgudan birindeki niteliksel veya niceliksel değişmeler diğerindeki bir değişmeyle açıklanıyor ve yorumlanıyorsa, ona bağlı olarak diğeri de değişiyorsa, birinciye bağlı olarak açıklanabilen değişkene bağımlı değişken denilir. Yukarıda zikredilen Örneği alacak olursak, “gecekondulaşma” olgusu, “köyden şehre göç”ün bağımlı değişkenidir. Osmanlıcada “tâbi mütdıavvit” denmekteydi.


  Örnek 1:

  Eğer araştırıcı değişik miktarda suni gübre kullanılışının bir bitkinin büyümesine etkisini ölçmek isterse, bağımsız değişken (deneyin değişen faktörü olan) kullanılan suni gübre miktarı olur. Bağımlı değişkenler ise (bu deneyde etkilenen faktör olan) bitkinin yüksekliğinin veya kütlesinin büyümesinin ölçümü, kullanılan suni gübre tipi, bitkinin ne kadar zaman güneş altında kaldığı, bitkinin içinde yetiştirildiği kabın büyüklüğü vb. olur. Bitkinin yüksekliği veya kütlesi dışındaki bağımsız değişkenden başkaları, eğer kontrol edilmezlerse bağımlı değişkene etki eden diğer faktörleri gösterir.

  Örnek 2:

  Eğer bir ecza şirketi icin araştırıcı belli yeni bir deneylenen ilacın efektif dozunun semptomlarının şiddetine olan etkisini incelemek isterse bağımsız değişken semptomların şiddeti ve sıklılığı ölçümleri olacak ve bağımlı değişken ise uygulanan değişik doz miktarları olacaktır.

  Örnek 3:

  Örneğin; Sütün bozulmasına, sıcaklığın etkisini kontrollü deneyle gözlemlemek istiyoruz.
  Aynı marka, aynı miktar, aynı hava ortamı vb. değişkenler aynı tutularak,özdeş iki kaba süt konulur.
  1.kaptaki süt, 5 c’de, 2.kaptaki süt ise;30 c’de tutulsun.

  Bağımlı değişken: sütün bozulması (veya üretilen bakteri sayısı),
  Bağımsız değişken: sıcaklık,
  Sabit tutulan değişkenler: süt miktarı,markası(cinsi), konulduğu kap,havası vb.