Beyit Nedir Örnekleri

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Nehir tarafından 30 Ocak 2013 başlatılmıştır.


 1. Beyit Nedir Örnek veriniz

  İki mısradan meydana gelen nâzım parçası. Divan edebiyatında nâzım birimi sayılan beyit, aynı vezinde olan ve birbiri peşinden gelen iki mısradır. Çoklukla anlamın tamamlandığı bir bölüm Beyitin bir nâzım birimi olarak kabul edilmesi yüzünden, divan edebiyatı şiirlerinde konu birliği pek az görülür. Divan şairinin bütün düşüncesi, beyitleri meydana getirecek kafiyelerle ikişer mısra söyleyebilmekti. Divan edebiyatındaki bu şiir anlayışı, bizde "Edebiyat-i Cedide" ile değişmeye başlamıştır. Anlamın bir beyitte tamamlanmasının şart olmadığı sonraki beyitte, hattâ daha sonraki beyitlere geçebileceği hakkındaki örnekler, bu edebiyat akımı ile edebiyatımızda gelişmiştir. Böylece, bir nâzım şeklinde konu birliğine önem verilmesi yoluna geçilebilmiştir.

  Yanıp Bir Narı Ruhsare Çırağan  Nevruz

  Yanıp Bir Nârı Ruhsâre Çırağan Olduğun Var Mı

  Seni Pervâne Veş Şem'e Şebistan Olduğun Var Mı  Hüseynî

  (Ah) Demişsin Ey Saba Yok Bâğ-I Dilde Sünbül-İ Efkâr

  Hevây-I Zülf-İ Yâr İle Perişân Olduğun Var Mı (Aman Emirim Vay)  Kürdî

  Güruh-I Zenperestânın Piriyim Demişsin Zâhit

  Senin Beyt-İ Senemde Şeyh-İ Sen'an Olduğun Var Mı  Tâhir

  Visâl-İ İyd-İ Ethâyı Nice Ümid Edersin Sen

  O Şuhun Katına İydinde Kurban Olduğun Var Mı (Aman Dad Ey Ey)  İbrahîmi

  Niceler Talib-İ Feyz-İ Muhabbet Olmak İsterler

  Senin Ol Tekkey-İ Uşşaka Mihman Olduğun Var Mı  Kürdî

  Züleyha'yı Murada Nâil Olmak Hayli Müşkildir

  Azizim Yusuf Âsa Bend-İ Zindân Olduğun Var Mı  Hüseynî

  Per-İ Rûyayı Teshir Eylemekse Maksadın Ey Dil

  Fehîma Mülk-İ Belkis'e Süleyman Olduğun Var Mı  Nevruz

  Yanalım Yakınalım Sürme Gibi Zehk Olalım

  Bâri Bu Takrîb İle Girelim Yârin Gözüne Güle Feryâd Ey