Bir ailenin huzur ve mutluluğu konusunda aile bireylerine düşen görevler nelerdir?

Konusu 'Kısa Özet Bilgiler' forumundadır ve Nehir tarafından 8 Aralık 2015 başlatılmıştır.

 1. Bir ailenin huzur ve mutluluğu konusunda aile bireylerine düşen görevler nelerdir?

  Aile içinde huzur, mutluluk, refah düzeyini artırmak veya azaltmak tamamen aile bireylerine bağlı bir olaydır. Aile içinde şiddet varsa, sorumsuzluk varsa, hoşgörüsüzlük varsa, saygısızlık varsa o ailede huzur ve mutluluk aramak pek de mümkün olmamaktadır. Çünkü bu değerlerin hepsi birbirine bağlıdır. Ailede tüm bireylere karşı dürüst davranmakla işe başlamak gerekir, hoşgörülü davranmak, bizden küçüklere sevgiyle büyük olanlara ise saygılı hareketlerde bulunmamaız gerekmektedir. Bunun yanında büyüklerin yani anne ve babamızın varsa abi ve ablamızın da kardeşlerine karşı sorumlulukları vardır bunların hepsi toplanıp bir araya gelerek aile içinde huzur ve mutluluğu oluşturur.

  Ailede huzur ve mutluluk düzeyi kişilerde doğrudan ilişkilidir, tek bir kişinin sorumsuz olması aileyi derinden etkileyebilir, bu yüzden öncelikle anne ve babamıza karşı saygısız hareketlerde bulunmamalıyız, onların her söylediğini yapmalıyız, anne ve babamızı üzecek davranışlardan kaçınmalıyız.  Babanın görevleri en klasik anlamda yuvanın adeta dışişleri bakanı olmasıdır
  Evin maddî gelirinden şüphesiz ki birinci planda o sorumludur
  Kanunlara göre de çok uzun yıllar baba ailenin reisi olarak bildirilmiştir
  Bu daha ziyade manevi anlamdadır
  Yoksa belediye reisliği gibi değildir
  Bir yerde huzurun dirliğin olabilmesi için orada hiyerarşinin güzel işlemesi gereklidir
  Yani bir toplulukta karara varılabilmesi için neticede bir kimsenin başkanlığı olması lazımdır
  Nasıl ki toplumda en sade vatandaştan cumhurbaşkanına kadar türlü resmî mevkiler var ise bunu da buna benzetmek mümkündür
  Böyle olmazsa orada kargaşa, huzursuzluk olacağı açıktır
  Bunun gibi babanın klasik anlamda rolü ve görevi bu bakımdan tanımlanmıştır
  Babanın görevleri bununla bitmemekledir
  Eşini yeterince anlayabilmesi için kadın psikolojisinin ana hatlarını olsun bilmek zorundadır
  Aynı şekilde çocuğunu tanıyabilmek için de çocuk psikolojisini bilmek zorundadır
  Çocuğun psikososyal özellikleri ve başarılı uyumlarının esasları hususunda en azından kendisini kurtarabilecek bilgisi çok istenilen bir haldir
  Bir babanın çocuklarına yapabileceği en büyük hizmet onların annelerine saygı duymasını sağlamasıdır
  Aynı şekilde annenin de çocuklarına yapabileceği en büyük hizmet onların babalarına saygı duyması ve bunu göstermesidir
  Görüldüğü gibi nereden bakılırsa bakılsın bir işin selameti için önce o işin iyi bilinmesi, tahlil edilmesi, daha sonra da o işi yapabilmek için bir miktar da kabiliyet, iyi niyet, beceri gerekecektir

  - Annenin görevleri de yine çok klasik anlamda içişleri bakanlığı gibidir
  Yuvanın iç hizmetlerinden birinci derecede onun sorumlu tutulması geleneksel aile yapımız yönünden de beklenmektedir
  Aile sadece yurdumuzda değil tüm dünyada da eskiye nazaran yeni değişimlerle karşı karşıya kalabilmektedir
  Aile için iletişimde roller birbirine karışabilmekledir
  Sosyal hayat şartlarının ağırlaşması, evde kim varsa aşağı yukarı hepsinin bir geçim derdine düşebilmesi bilimsel anlamda aile kurumunu çıkmazlara sokabilmektedir
  Birey ve onu barındıran aile zaman zaman her şeyi unutup günü kurtarmak telaşı içinde kaybolup gidebilmekledir değerli dinliyeciler -

  - Bütün bu haller de göz önüne alınırsa hemen denilmelidir ki, insanlar gibi toplumlar, gruplar, kurumlar da hasta olabilir
  Öyle ise teşhisin iyi konulması çok mühimdir
  Bize düşen bu tür hastalıkları da bilerek nasıl ki hasta olan bir insanı tedavi ettirmek yahut etmek için çaba gösteriyorsak, onları da iyi haline kavuşturabilmek için çalışmalıyız

  Netice şudur: Ailenin sağlıklı ve huzurlu olabilmesi için annenin görevleri de bellidir
  Bize düşen bu belli olan bilgileri gücümüz oranında elde etmeye çalışmaktır
  İşte anne bu doğruları kendisine rehber edinecektir
  Ailede huzurun kaynağı anadır
  Ana bir güneştir, ışıktır
  Ailenin dirliğinde annenin rolü başroldür
  Asla unutulmamalıdır Anne mesul edilerek ailenin korunması ve yüceltilmesi gereği hiç göz ardı edilmemelidir
  Bunun da yolu ilimdir

  -Peki çocukların hiç mi görevi yoktur?
  Her yaşta yaratığın bir rolü, görevi olacağı açıktır
  Ama bunun için önce iyi bir eğitim iyi bir yetiştirme safhası olacaktır
  Çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden ve eğitsel açıdan iyi durumda olabilmeleri için başta ailenin çocukların psikososyal özellikleri ve başarılı uyumlarının esasları hususunda bilgili ve özverili olmaları aranmalıdır

  Tabii aile denilince yukarıda belirttiğimiz anne ve babadan oluşan çekirdek ailenin yanında bir de geniş aileden bahis etmek gerekecektir
  Dede, nine ve yeğenlerin de dahil olabileceği geniş aile modeli de bulunmakladır ki yurdumuzda özellikle kırsal kesimlerde bu model halende çok yaygındır
  Ailenin psikososyal sağlığı ve mutluluğu için bilinmesi gerekli bilgiler adeta bir anayasa gibi öğrenilecektir
  Kişi bunun arayışı içersinde olacaktır
  Kişi ne aradığını bilirse bulduğunun kıymetini bilir, düsturu burada da hakimdir
  Bundan kaçınmak mümkün değildir
  Aile dinamiklerinin kavranması lazımdır
  Maddenin en küçük ünitesi atomdur onun patlatılması atom bombası gibi olağanüstü güçlü bir silahı meydana getirip ortalığı mahvediyorsa, işte ailenin infilak ettirilmesi de toplumu bu derece, tıpkı atom bombası atılmış gibi berhava edebilmekledir değerli dostlarBundan dolayı biz yuvalarınızın en sıcak, en muhabbetli ve en kıymetli yuvalar olmasını temenni ediyoruz