Birleşik Zamanlı Fiil Nedir Kısaca

Konusu 'Türkçe edebiyat' forumundadır ve Lavinia tarafından 25 Ocak 2013 başlatılmıştır.


 1. Birleşik Zamanlı Fiiller Nedir Kısa

  Birden çok kip-zaman ekiyle çekimlenerek iki kip-zaman anlamı kazanmış fiillere birleşik zamanlı fiiller denir.

  Fiil kök ya da gövdesi + Basit zaman (haber / dilek kipi) + ekeylem + kişi eki = Birleşik zamanlı eylem

  Fiilin birleşik çekimi:Haber ya da dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş fiile ek eylem getirilmesiyle sağlanır. Böylece fiilin kipine yeni bir boyut kazandırılmış olur.

  Karşı koysaydım eğer, işim bitmişti.

  Ekeylemler ayrı da yazılabilir: koysa idim, bitmiş idi.

  Hikâye Birleşik Zaman (Öyküleme Birleşik Zaman)

  Ekeylemin bilinen geçmiş zaman eki ile yapılır, (idi, -di, -di, -du, -dü, -ti, -ti...) Basit çekimli fiile, bilinen geçmiş zaman anlamı ekler.

  * Kuyunun başında toplanmıştık. (-miş'li geçmiş zamanın hikâyesi.)
  * Gerede pazarından aldıydı. (-di'li geçmiş zamanın hikâyesi)
  * Duvardan su sızıyordu. (Şimdiki zamanın hikâyesi)
  * O da gelecekti. (Gelecek zamanın hikâyesi)
  * O erik erken kızarırdı. (Geniş zamanın hikâyesi)
  * Biraz zaman tanımalıydın (Gereklilik kipinin hikâyesi)
  * Olanları bir görseydiniz... (Dilek - şartın hikâyesi)
  * Vaktinde geleydiniz. (İstek kipinin hikâyesi)

  Emir kipinin hikâye çekimi yoktur.

  Rivayet (Söylenti) Birleşik Zaman

  Basit çekimli bir fiile "-miş"(imiş) ekeylemi getirilerek yapılır. Fiile kesin olmama, başkasından duyulma gibi anlamlar yükler:

  * Ona güvenmeliymişiz. (Gerekliliğin rivayeti)
  * Şiiri güya o yazmışmış. ("-miş'li" geçmişin rivayeti) (İnanılmama durumunu güçlendiriyor.)
  * Bu sokakta oturuyormuş. (Şimdiki zamanın rivayeti)
  * Duydum, az daha maçı kaybedecekmişsiniz. (Gelecek zamanın rivayeti)
  * Zaman zaman onu görürmüşsünüz. (Geniş zamanın rivayeti)
  * İki dakika erken gelseymişiz. (Dilek-şartın rivayeti)
  * Biraz daha açık renk olaymış... (istek kipinin rivayeti)

  Emir kipinin ve kesin (di'li geçmiş / bilinen geçmiş) geçmişin rivayeti yoktur.

  Koşul (Şart) Birleşik Zamanı

  Basit çekimli bir fiile ekeylemin şart biçiminin (-se, ise) getirilmesiyle yapılır:

  Haber verirseniz geliriz. (Geniş zamanın şartı)

  Bana masal okuduysan... (Bilinen geçmişin şartı)

  Teminatı yatırmışsanız ihaleye girersiniz. ("-miş"li geçmişin şartı)

  O söylüyorsa doğrudur. (Şimdiki zamanın şartı)

  Alacaksanız gecikmeyin. (Gelecek zamanın şartı)

  Dilek kiplerinin şart birleşik çekimi kullanılmaz. Şartın şartı ve "emir"in şartı mantık*sızdır. İstek ve gerekliliğin çekimi mümkün gibidir; ancak bunlarla cümle kurulma*sı zordur:

  Geleyseniz: (istek kipinin şartı)

  Almalıysanız: (gerekliliğin şartı)

  Yukarıdaki iki fiili cümlede kullanmaya çalışınız; anlamlı ve mantıklı bir söz dizisi oluşturmanın zorluğunu göreceksiniz.

  Not: Birleşik kip çekimini sağlayan ikinci ek, aslında ekeylemdir, ayrı da yazılabilir: gelmiş idi, gelmiş iise, geliyor idi