Birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi nedir

Konusu 'Soru ve cevaplar' forumundadır ve Lavinia tarafından 5 Ocak 2013 başlatılmıştır.

 1. Birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi hakkında bilgi

  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dahil olmak üzere yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ya da onay ve katılma yoluyla taraf devlet durumuna gelmiştir. Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 2 Ekim 1995′te uygulamaya başlamıştır.Sözleşmeyle çocuk haklarının korunması amaçlanmış ve taraf devletlerin sözleşme maddelerine kesinlikle uymaları gerektiği hükme bağlanmıştır.

  Bu sözleşme ” Dünya Çocuklarının İnsan Hakları Yasası ” sayılmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi 18 yaşına kadar olan insanları “Çocuk” olarak niteleyip, onların :

  Yaşama – Korunma – Gelişme – Katılım haklarını güvence altına almaktadır.

  Özel ilgi ve eğitim gerektiren çocuklar için, özel düzenlemeler ve hükümler öngörmektedir.

  Sözleşme, çocuk haklarına ilişkin bu güne dek hazırlanmış en eksiksiz belgedir ve ayrıca bu haklara uluslararası yasa gücü kazandıran ilk belgedir. Sözleşmenin diğer bir özelliği de insan hakları ile ilgili Uluslararası antlaşmalar arasın-
  da en kısa zamanda yürürlüğe giren bir belge oluşudur.

  Bugüne kadar yapılmış düzenlemelerden farklı olarak, bu sözleşme çocukların Katılım haklarını düzenlemiştir.
  Çocuklar kendi haklarında karar verebilme ve kişiliklerin geliştirebilme, toplumsal örgütlenmelerde kendilerini ifade edebilme haklarını da tanımıştır.

  Çocuk Hakları Sözleşmesi’ nin Temel İlkeleri:
  * 18 yaşına kadar herkes “Ç o c u k t u r “.
  * Çocuk , yaşla ve olgunlaşma ile gelişen ihtiyaçlara sahip bi r ” b i r e y d i r”.
  *Çocuk hakkında alınan her kararda çocuğun “g ö r ü ş ü” alınmalıdır.
  *Çocukla ilgili her işlemde ” çocuğun yüksek yararı ” gözönünde bulundurulmalıdır.
  *Çocuklar herhangi bir “a y r ı m c ı l ı ğ a” maruz kalmaksızın “e ş i t” olarak “d o ğ u ş t a n” haklara sahiptirler.
  *A n n e-b a b a ” s o r u m l u l u ğ u” esastır. Devletler anne babanın bu sorumluluğunu yerine getirmesine destek olmalı, anne babanın sorumluluğunu yerine getirmedikleri durumlarda sorumluluğu devir almalıdırlar.

  Bu temel yaklaşımdan sonra, çocukların içinde bulunabilecekleri her bir özel durum ( istismar edilmiş olma, çalışan çocuklar, mülteci çocuklar, savaş mağduru çocuklar, madde bağımlılığı gibi ) ayrıca düzenlenmiştir.

  Sözleşme, Uluslararası hukuk açısından çocuklara yönelik tutum ve davranışlara ilişkin evrensel standartları düzenleyen ve bağlayıcı güce sahip hukuksal bir metindir.