Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi İle İlgili Bilgi

Konusu 'Bilgi bankası' forumundadır ve Yavuz tarafından 3 Nisan 2013 başlatılmıştır.

 1. Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesiyle İlgili Kısa Bilgiler

  Birleşmiş Milletler Topluluğu dünya genelinde bu oluşuma üye devletler ile anlaşmalı olarak çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Evrensel Tüketici Hakları bağlamında yapılan çalışmalara 1985 yılında Türkiye'de dahil olmuştur. Toplam dokuz madde den oluşan Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi üye ve ilgili bütün ülkeleri kapsamaktadır. Peki nedir bu Evrensel Tüketici hakları bir bakalım.

  Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi

  Temel İhtiyaçların Karşılanması Hakkı: Barınma, ısınma, aydınlanma, içecek ve kullanacak su bulma, haberleşme, ulaşım tüketicilerin en temel ihtiyaçlarıdır. Her tüketici, bu temel ihtiyaçların karşılanmasını talep edebilir.

  Sağlık Ve Güvenlik Hakkı: Satışa sunulan her türlü mal ve hizmetin insan yaşamı ve sağlığı açısından kullanıcısına zarar vermeyecek durumda olmasıdır.

  Bilgi Edinme Hakkı: Tüketicinin mal ve hizmeti satın alırken doğru karar verebilmesinin sağlanması için tüketicinin gerekli bilgilere ulaşabilmesi ve zararlı, yanıltıcı reklamdan, etiketten, ambalajdan korunmasıdır.

  Eğitilme Hakkı: Tüketicinin hak ve çıkarlarını koruyabilmesi, tüketici bilincine sahip olması için eğitim kurumlarında eğitilmesidir.

  Zararların Giderilmesi Hakkı: Satın alınan mal veya hizmetten dolayı tüketicinin uğramış olduğu zararın giderilmesi, o mal veya hizmetin yeniden tüketiciye ulaştırılmasıdır.

  Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı: Sağlık koşullarına uygun bir çevrenin oluşumunda ülke ve doğal kaynakların doğru kullanımı ile çevrenin korunması, temiz ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere bırakılmasıdır.

  Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı: Tüketiciye kıyaslama imkanı verecek çeşitte mal ve hizmetin en uygun fiyattan sunulması, satış sonrası her türlü teknik destek ve servisin tüketiciye ulaştırılmasıdır.

  Seçme Hakkı: Tüketicilerin çeşitli ürün ve hizmetlere istedikleri zaman ulaşabilmeleri anlamındadır. Rekabetin tam olarak işlemediği pazarlarda devlet aksaklıların giderilmesi için yapacağı düzenlemeler ile uygun kalite ve fiyatlarda mal ve hizmetlerin tüketicilere sunulmasını sağlamalıdır.

  Temsil Edilme, Örgütlenme, Sesini Duyurma Hakkı: Yukarıda sayılan hakların elde kullanılabilmesi, tüketicilerin haklarını koruyabilmeleri, mağduriyetlerinin giderilmesinde bir araya gelerek güç birliği oluşturmaları ve hükümetlerin ekonomik ve siyasi politikaların da dikkate alınma ve kamu kurumlarında temsil edilebilmesidir.

  Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesinde yer alan bu hak ve hürriyetlerin ihlali durumunda üye Ülke tüketicinin mağduriyetini diremememesin durumunda şikayet kabul ediyor ve suçlu bulduğu taktirde üye ülkeyi cezai müeyyideye çarptıra biliyor.