Biruni Hayatı Ve Eserleri

Konusu 'Hakkında bilgi' forumundadır ve Elif tarafından 27 Mart 2014 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin


  Biruni, 973'ten 1051 yılına kadar geçen hayatının 81 yılını daimi çalışma, eser keşiflerle doldurmuş ve insanlık tarihine Orta-çağ'ın en büyük dahi alimi olarak geçmiştir. 1051 yılında Gazne'de öldüğü zaman, geride sayısız keşifler, 200'den fazla eser ve rasat işlerinde usta olan talebesi Mahmud el-Vaşcirdi ile tıp otoritesi Ahmet el-Nashani'yi bırakmıştır.

  Tarih, tıp, astronomi, fizik, matematik çeşitli ilim sahalarında sayısız keşifler yapan ve eserler veren Biruni, samimi ve saf bir müslüman inancına sahip olmanın gurur ve mutluluğu içinde, kendini ilme adamış ve Batı'lı düşüncenin, fikir haysiyetinin ve ilmi tefekkürün kudretini ispatlamıştır.

  Araştırmacıların bilim dünyasına Biruninin kendi el yazısıyla yazıldığı ileri sürülen "Tahdidu Nihayati'l-Emakin" adlı eserini haber verene kadar, Biruni olarak bilinen ismin Beyruni şeklinde harekelenmiş olduğu görüldü.

  Günümüzde devam edilen araştırmalar Beyruni'nin isminden sıkça söz ettirecek önemli eserler veren bir bilim adamı olduğunu ortaya koymuştur. Bu yüzden birçok ülke Beyruniyi sahiplenmeye başlamış, Batı ilim dünyasında çoğu kez yaptığı gibi eserlerini arapça yazanı Arap, Farsça yazanı İranlı kabul etme yanlışlığına Beyruni' de düşmüştür.

  Milliyeti konusunda eldeki eserlerde kesin bir açıklama yapmamış olna Beyruni "Kitab-ül saydala fi't-tıp" isimli eserinde "Dünyanın bütün sanatları, Arap diline özgüdür. Bu dil yüreklerimizde yer etmiş, güzelliği içimize işlemiştir. Oysa insanlara en güzel gelen dil webokur.net her gün kullandıkları için kendi anadilleridir. Ben bunu kendi nefsimden biliyorum. İlim dili olan Arapça yerinde, benim ana dilimle ilim tespit edilmiş olsa idim, dama çıkmış olan deveye, veya tarla sürmek için çifte koşulmuş olan zürafaya şaşıldığı gibi şaşılır ve hayret edilirdi....."

  Farsça yalnız Acem hükümdarlarının haberlerini vermeye ve geceleri masal anlatmaya yarar, diyerek kendisinin Arap ve İranlı olmadığını açıkça yazar. Beyruninin bu iki ihtimalin dışında tek seçenek olan Harzem'in yerli Türkleri'nden olması ihtimali ön plana çıkar.
  biruni-hayati-ve-eserleri.jpg
  • El-Âsâr'il-Bâkiye an'il-Kurûni'i-Hâli-ye
  • El-Kanûn'ül-Mes'ûdî
  • Kitâb'üt-Tahkîk Mâ li'l-Hind
  • Tahdîd'ü Nihâyeti'l-Emâkin li Tas-hîh-i Mesâfet'il-Mesâkin
  • Kitâbü'l-Cemâhir fî Mâ'rifet-i Cevâ-hir
  • Kitâbü't-Tefhîm fî Evâili Sıbaâti't-Tencîm
  • Kitâbü's-Saydele fî Tıp