Bitki Biyolojisi Nedir? Kısaca

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve Chanyeol tarafından 28 Temmuz 2016 başlatılmıştır.

 1. Chanyeol

  Chanyeol Süper moderatör Yönetici  Bitki Biyolojisi

  Bitki Biyolojisi, Bitki, bulunduğu toprağa kökleriyle tutunan, genellikle bir yere bağlı olduklarından yer değiştiremeyen, gelişip döl veren, çok hücreli olup, fotosentez yapan, Selüloz yapılı hücre çeperleri olan, ototrof canlılardır. Kloroplast taşırlar, depo maddeleri nişasta dır. Yaşama süresi dolduktan sonra kuruyarak varlığı sona eren ağaç, ot, yosun gibi canlı varlıkların genel adıdır.

  Bitkilerin Genel Yapısı, Tohumlu Bitkilerin Temel Kısımları; Bitkiler toprak üstünde ve toprak altında olmak üzere iki organ sistemine sahiptir. Toprak üstü organ sistemine Bitki biyolojisinde sürgün sistemi denmektedir. Bitkilerde sürgün sistemini gövde ve dallar oluşturmaktadır. Gövdenin dalları üzerinde yapraklar, çiçekler, tomurcuklar ve meyveler bulunmaktadır. Tomurcuklar yeni dalları, yaprakları ve çiçekleri oluşturur. Çiçek ve dal tomurcukları, oldukça çok bitki tarafından meydana getirilen genç sürgünler dir.
  Toprak altı organ sistemine ise kök sistemi denir. Bitkiyi kök sistemi ile toprağa bağlayıp, su ve minerallerin alınmasını sağlayan sistemdir.

  Bitkisel Dokular; Kök, Gövde, yaprak gibi organlarda farklı biçimde dokular bulunmaktadır. Bitkilerde büyüme iki temel olayın sonucunda gerçekleşmektedir. Bu olaylar, bölünür doku sayesinde yeni hücrelerin oluşturulması, oluşan hücrelerin büyümesi ve gelişmesidir.
  Yüksek yapılı bitkilerde buluna dokular üstlendikleri göreve göre dört sınıfa ayrılmaktadır. Bu dört başlık şu şekildedir.
  • Temel doku
  • İletim doku
  • Meristem doku
  • Örtü doku
  Temel Doku; Temel dokuda Birbirinden farklı özelliklere sahip kollenkima, parankima ve sklerenkima hücreleri bulunur. Bitkinin her organında bulunan, temel taşını oluşturan ve bitkilerin çevre koşullarına uyum sağlaması için her türlü değişime uğrayabilen dokulardır. Olgunlaşmaları halinde de canlılıklarını sağlar. Ancak ağaç kabuklarında olduğu gibi zamanla canlılıklarını kaybettikleri de görülmektedir.

  İletim Doku; Bu doku bitkilerde su ve organik madde taşımasını sağlar. Büyüme bölgesindeki ploren hücrelerinin değişmesiyle meydana gelir. İletim doku damarsız bitkilerin dışında yaşayan tüm bitkilerde bulunan doku çeşididir. Yapı ve görev bakımında iki ye ayrılırlar, Ksilem (odun borular), Floem (soymuk borular) olmak üzere. Ksilem ve Floem demetleri iletim dokuyu oluşturmaktadır.

  Meristem Doku; Bitkilerin büyüme bölgelerinde bulunmaktadır. Meristem hücrelerinin bölünüp çoğalması ile meydana gelen yeni hücreler farklılık göstererek çeşitli dokuları, dokularda yeni organları meydana getirmektedir. Meristemler bulundukları yere göre apikal (uç) ve lateral (yanal) meristem olmak üzere iki grupta incelenmektedir.

  Örtü Doku; Bitkinin Kök, gövde, yaprak ve meyvelerinin üzerini örterek altındaki dokuları dış etkenler karı korur. Aralıksız dizilmiş, kalın çeperli ve klorofilsiz hücrelerden oluşmaktadır. Bitkinin gaz alışverişini ve su kaybını düzenlemektedir. Bu doku da epidermis ve periderm olarak ikiye ayrılmaktadır.

  Bitkilerde Taşıma, Basit Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi; Su yosunlarında, ciğer otları ve karayosunlarında özel bir taşıma sistemi yoktur. Su yosunları, su ve madensel tuzları, karbondioksit ve oksijeni bütün yüzeyleriyle difüzyonla alıp, artıklarını da aynı şekilde yine suya verirler.

  Damarlı Çiçeksiz Bitkiler; Kibrit otları, Eğrelti otları ve atkuyruklularında basit iletim demetleri gelişmiştir. Kara ortamına uyum sağlamış kök ve yapıları itibariyle su ve mineralleri alırlar. Bunlarda gerçek gövde ve yaprakları olan bir yapıya sahiptirler.

  Damarsız Çiçeksiz Bitkiler; Ciğer otları ve kara yosunlarının iletim demetleri yoktur. Bu yüzden çok fazla büyüme gösteremezler. Topraktan su ve mineralleri alma görevi yapan rizoid adı verilen köke benzer yapılar şeklinde görülür. Gerçek gövde ve yaprakları olan bir yapıda değildirler.

  Yüksek Yapılı Bitkilerde Taşıma Sistemi;
  Taşıma sisteminde ilk olarak karasal ortama uyum sağlamış eğrelti otlarda rastlanılır. Bitkilerde taşıma sistemi iletim dokusunun ksilem ve floem borularından oluşmaktadır. Ksilem ve floem demetlerinin birlikte oluşturduğu yapılara iletim demeti denmektedir.

  Ksilem Demetleri; Odun boruları, canlı parankima hücreleri ve destek hücrelerinden oluşmaktadır. Ksilem boruları ile su ve mineraller taşınmaktadır

  Floem Demetleri; Bol sitoplazmalı arkadaş hücreleri ve destek hücrelerinden oluşmaktadır. Floem boruları ile de organik maddeler taşınmaktadır.