Biyocoğrafya Nedir?

Konusu 'Biyoloji' forumundadır ve Chanyeol tarafından 13 Temmuz 2016 başlatılmıştır.

 1. Chanyeol

  Chanyeol Süper moderatör Yönetici

  Biyocoğrafya

  Biyocoğrafya, hayvan ve bitki dağılımını inceleyen bilim dalları arasında yer alır. Bio ve coğrafya kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Bitki coğrafyası veya Hayvan coğrafyası olarak iki bölüme ayrılmış bilim dalıdır. Hayvanlar fazla hareketli olduğundan dolayı araştırılması daha zordur. Bitki coğrafyasının araştırılması oldukça kolaydır. Hayvan ve bitki topluluklarının özellikleri ve dağılışları, insan yaşamları üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Biyoloji, Ekoloji, Botanik, Jeoloji, Klimatoloji, Jeomorfoloji, Pedoloji, Genetik ve Tıp canlılar bilimine yardımcı bilim dalları içerisindedir. Biyocoğrafya ekolojik biyocoğrafya, tarihsel biyocoğrafya ve Analitik biyocoğrafya olmak üzere üç bölüme ayrılır. Canlıların yaşam sürdüğü Biyosfer, canlı kürede Litosfer, Atmosfer ve Hidrosfer canlı yaşayan kesimlerinden oluşan bölümüdür. Ekosistemde yaşayan canlı veya cansız varlıkların karşılıklı ilişkilerini, canlıların dağılışını, yaşama biçimlerini etkiler. Yeryüzünde bulunan canlıların dağılımında Jeomorfoloji toprak iklim tipleri ve özellikleri oldukça önemlidir. Sağlıklı bir ekosistem içinde canlı türleri yoğun olarak bulunur.

  Biyocoğrafya Araştırmacıları

  Bitkilerle doğal yaşam arasında bağlantı olduğunu ilk olarak Aristo açıklamıştır. Bu konu ile ilgili Buruninin bir eseri bulunmaktadır. Ayrıca Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde tarım ürünleri ve bitki örtüsü hakkında önemli bilgiler yer almaktadır. Yapılan çalışmalarda hayvanların coğrafi dağılımı çeşidi kitaplarda yer alan hayvan coğrafi bölgeleri tespit edilmiştir. Biyocoğrafya araştırmalar yürütülmesi için yeryüzü özellikleri, Adalar, Kıtalar kendi sınırları içerisinde ortak özellikleri bulunduran hayvan varlığı ve bitkilerin bulunduğu bölümünün belli bölgelere ayrılması oldukça önemlidir.

  Hayvan coğrafyası bölgeleri
  Hayvan coğrafyası zoocoğrafya biyocoğrafya bölümünün alt dalı olup ,yeryüzünde bulunan hayvanların türleri ve nerede yaşadıklarının araştırıldığı bölüme verilen isimdir. İlk olarak Sümerler çevrelerinde hayvan tanımlamalarını yapmıştır. Zoocoğrafya ile ilgili Aristo ilk önemli çalışmayı yapmıştır. Hayvan türlerinin dağılışı açısından kendine has özelliklere sahip olan komşu bölgelerden belirli sınırında ayrılan alanlara zoocoğrafik bölgeye ismi verilir. Schlaret kuşlar için geliştirdiği bölünmeyi memelilere uygulayarak yeryüzüne 6 trafik bölgeyi ayırmıştır.

  Nearktik bölge:
  Kuzey Amerika, Grönland, Meksikanın Kuzey bölgelerini kapsayan bölüme verilen isimdir. Pelearktik ve Nearktik bölgelerine bazı araştırmacılar tarafından Holarktik bölge olarak da tek parça halinde kabul edildiği görülmektedir.


  Pelearktik bölge: Asya Avrupa Kuzey Afrika'yı içine alan bölgeleri verilen isimdir Akdeniz avrupa-sibirya Akdeniz bölgelerinde ayrılır.

  Oryantal bölge: Güney Çin Hindistan güney Asya Seylan Malezya Batı Hint Adaları Java, Bali, Borneo,Filipinler Adaları bu bölgeye oluşturan alanlardandır.

  Etiyopyen bölge: Habeşistan Sahra çölünün Güney kısmı Madagaskar Adası nı kapsayan bölgeye verilen isimdir.

  Avustralyen bölge: Batı Hint Adaları nın belirli bir kısmı, Avustralya, Yeni Gine ve Yeni Zelanda bu bölümü kaplayan alanlardır.

  Neotropikal bölge: Meksika nın ovaları, Güney ve Orta Amerika, Floridanın güney bölümleri ve Karayip adaları bu bölümde yer alır.

  Avustralya bölgesi ve Oryantal Bölgesi arasında iki bölgeye dahil edilmeyen bir geçit bölgesi içerisinde yer alır. Wallacea bölgesi barındırdığı faunanın bileşimi açısından son derece önemlidir. Endonezya Adaları üzerinde bulunan Oryantal fuanayla Avusturalya fuanası karşılaşma, bir arada bulunma özelliği tarafından etkinken geçiş alanları arasında yer alır. Bu adaların birbirine olan uzaklığı 30 kilometre uzaklıkta olan Bali, Lombok,Asya ve Avustralya hayvanları türleri için sınır oluşturulan bölgedir.

  Bitki coğrafyası

  Yeryüzünde bulunan bitki örtüsünün dağılışı, bu dağılışı etkileyen faktörler ve çevre ile ilişkilerini inceleyen fiziki coğrafyaya verilen isimdir. Biyocoğrafya bölümünün alt dalları arasında yer alır. Botanik bitkileri tek tek incelerken; Bitki coğrafyası bitki toplulukları ile ilgilenen bölümdür. Ayrıca Bitki coğrafyası bitkilerin Morfoloji anatomi fizyolojilerini değil, yetişme şartlarını ve yeryüzünde dağıldığı bölgeleri inceleyen bilim dalıdır. Bitkilerin dağılışını açıklamaya çalışır. Bitki örtüsü pek çok coğrafi açıdan coğrafyanın konusu içerisinde yer alır. Bitki örtüleri genel olarak bulunduğu alanın iklimini ve o bölgenin koşullarını yansıtır. Zeytin Akdeniz ikliminde bulunurken; iğne yapraklı ağaçlar soğuk iklim bölgelerinde bulunur. Hurma ve muz tropikal iklimi Bölgesinin özelliklerini taşırken; kışın yaprağını döken ağaçlar Ilıman okyanusal iklimi temsil eder.

  Yeryüzünde bulunan bitki örtüsü toprak erozyonunu önler. Özellikle Türkiyenin iç kısımlarındaki karasal iklim bölgelerinde olduğu gibi bitki örtüsünün bazı koşullar sebebiyle tahrip edildiği yerlerde yoğun erozyon meydana gelmektedir. Bunu engellemek için boş olan arazilerin ağaçlandırılma yapılması gerekir. Bitki artıklarının ayrışmasıyla humus elde edilir. Humus toprağa verim katarken; renginin koyulaşmasını sağlar. Ayrıca yağışın taşkın yapmasını önleyerek; suların yer altına sızmasını sağlar. Yeraltı suyunun zenginleşmesine katkıda bulunur. Botanik, Jeomorfoloji, Klimatoloji, Pedoloji bitki coğrafyasının yardımcı bilimleri arasında yer alır. Bitkilerle ilgili Botanikten, iklim ile ilgili ise Klimatoloji den yardım alınır. Ayrıca Pedoloji bitkilerin yetişme alanı olan toprağı inceleyen bilim dalları arasında yer alırken; bitki dağılışını etkileyen yükselti ve rakım gibi yer değişiklikleri için Jeomorfolojinin yardımlarından faydalanılır.