Bozkurt Efsaneleri

Konusu 'Türkçe edebiyat' forumundadır ve Elif tarafından 27 Nisan 2013 başlatılmıştır.

 1. Elif

  Elif Yönetici Admin

  Türk Efsane ve Destanları

  Orta Asya menşeli Türk efsanelerinin en önemlilerinden biri, muhakkak ki, ''Bozkurt'' efsanesidir.

  Asya Hunları'na bağlı olarak yaşayan Göktürkler, bir gün, ani bir hücuma uğrarlar. Halkın tamamı kılıçtan geçirilir. İçlerinden yalnız bir çocuk elleri ayakları kesilerek ölüme terkedilir. Bir dişi kurt gelerek çocuğu ölümden kurtarır. Sonra kurt çocuktan gebe kalır. Baskını yapan hükümdar bunu haber alınca üzerlerine kuvvet gönderir. Kurt, çocuğu kollarının arasına alıp Shi Hai denizinin ( Hazar Denizi) batısından doğusuna kaçırır. Burada bir mağarada on tane çocuk doğurur. Kurdun sıçrayıp geldiği yer, basit bir yerdir. Aynı zamanda gayet verimli çeşitli ırmakların aktığı ve her çeşit meyvanın yetiştiği bir yerdir. Burada 400 yıl kalmışlar, dışardan temin ettikleri kızlarla evlenip çoğalmışlardır. Buraya sığamayınca da çıkarak Juan Juan (Avar) lara tabi olmuşlardır.
  Daha sonraları da Göktürk hükümdarlarının önünde kurt başlı bir sancak bulunurdu.

  Çin kaynaklarından Deguignes ve Stanislas Julien tarafından Fransızca'ya çevirilen bu efsaneye Prof. Fuat Köprülü ve Ziya Gökalp'in eserlerinde de rastlamaktayız.

  Kurdun atlayarak geldiği Kao-ch'ang isimli yer, bir otonom Türk bölgesi olan Saha Cumhuriyetinde bulunmaktadır.

  Rivayete göre de; Göktürkler'in atası Soğd ilim adamlarının çeşitli fikirlerinden birine göre; ''Burada Apangpu adlı bir hükümdar vardı. Bunlar 17 kardeştiler. Kardeşlerden birinin annesi kurttu. Bu çocuk fevkalade kuvvetle mücehhez olup, yağmur yağdırır, rüzgar estirirdi. Bu ülke düşman hücumuna uğrayınca sadece bu çocuk kurtulurdu. Büyüyünce yaz ve kış tanrısının kızları ile evlendi. 4 oğlu oldu. Bunun dördüncü oğlu Sayan dağlarında devlet kurdu. Burada bulunan Türkler Apangpu'ya bağlı idi. Bunlar soğuktan çok şikayetçi idiler. Bu delikanlı ateş temin edip onları ısıttı. Türk inanışlarına göre; hükümdarlar, halka yardımcı olup, onların her ihtiyaçlarını karşılamakla mükelleftirler. Hükümdar halk tarafından seçilir veya Tanrı tarafından vazifelendirilirdi.''

  Bu olaydan sonra kendilerini toplayan Türkler, bu şahsı hükümdar olarak seçmişlerdi. Bu hükümdarın bir çok çocukları oldu. Bu çocuklardan hangisinin hükümdar olacağını anlamak için bir yarışma tertip edildi. Bunu Aşina kazandı. Aşina hükümdar olduktan sonra, Ahien unvanını aldı. Bazı kaynaklarda Ahien'den sonra, hemen Bumin'e geçilir.